Degerfors

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 9 668 människor (2017). Landarealen är 386 kvadratkilometer.

Degerfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 668

34 897

Antal, 2017

Medelålder

45,7

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

249 160

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,85

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

10,0

27,0

Procent, 2017

Näst lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

75,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,4

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,9

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

18,9

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

117

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

OUTOKUMPU STAINLESS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 525

Största offentliga arbetsgivare

DEGERFORS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 925

Kommunens skatteintäkter

43 318

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 565

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

56 811

52 057

kr per invånare, 2017