Degerfors

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har 9 534 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 268 362 kronor. Kommunalskatten i Degerfors kommun är 34,55 procent 2023.

Degerfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 534

36 043

Antal, 2021

Medelålder

46,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

268 362

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,55

32,23

Procent, 2023

Andel högutbildade

11,7

29,6

Procent, 2021

Femte lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

75,9

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,2

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,8

3,9

Procent, 2021

Nionde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

20,3

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

270

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

OUTOKUMPU STAINLESS AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Degerfors kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 175

Kommunens skatteintäkter

48 161

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 800

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

67 744

58 058

kr per invånare, 2021

Degerfors har landarealen 384 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 82:a minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.