Degerfors

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har 9 357 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 290 152 kronor. Kommunalskatten i Degerfors kommun är 35,30 procent 2024.

Degerfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 357

36 385

Antal, 2023

Medelålder

47,0

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−2,8

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

290 152

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

35,30

32,37

Procent, 2024

Högsta i Sverige

Andel högutbildade

11,8

30,3

Procent, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

76,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

7,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,8

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

17,9

11,7

Procent, 2023

Nionde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

283

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

OUTOKUMPU STAINLESS AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Degerfors kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 761

Kommunens skatteintäkter

50 725

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 193

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

75 350

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,4

12,3

Procent, 2021

Degerfors har landarealen 384 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 82:a minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt.