Degerfors

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har 9 530 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 276 579 kronor. Kommunalskatten i Degerfors kommun är 34,55 procent 2023.

Degerfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 530

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,7

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

276 579

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,55

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

11,8

30,3

Procent, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

75,9

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

7,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

19,8

11,9

Procent, 2022

Tionde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

270

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

OUTOKUMPU STAINLESS AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Degerfors kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

50 725

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 193

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

68 069

60 935

kr per invånare, 2022

Degerfors har landarealen 384 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 82:a minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.