Degerfors

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 9 666 människor (2019). Landarealen är 386 kvadratkilometer.

Degerfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 666

35 612

Antal, 2019

Medelålder

46,0

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

255 189

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,85

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

10,2

27,6

Procent, 2018

Tredje lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

76,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,0

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

6,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

7,4

4,4

Procent, 2019

Tionde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

18,3

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

152

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

OUTOKUMPU STAINLESS AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 525

Största offentliga arbetsgivare

DEGERFORS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 925

Kommunens skatteintäkter

45 209

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 437

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

63 903

55 798

kr per invånare, 2019