Degerfors

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har 9 631 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 259 749 kronor. Kommunalskatten i Degerfors kommun är 34,55 procent 2022.

Degerfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 631

35 791

Antal, 2020

Medelålder

46,2

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,4

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

259 749

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,55

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

11,1

28,9

Procent, 2020

Fjärde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

74,2

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,2

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

5,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Tredje lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,4

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

7,1

4,2

Procent, 2020

Tionde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

19,1

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

267

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

OUTOKUMPU STAINLESS AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Degerfors kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 736

Kommunens skatteintäkter

44 483

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 772

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

63 756

56 219

kr per invånare, 2020

Degerfors har landarealen 384 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 82:a minsta i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.