Degerfors

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 9 665 människor (2018). Landarealen är 386 kvadratkilometer.

Degerfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 665

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

253 926

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,85

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

10,2

27,6

Procent, 2018

Tredje lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

75,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,4

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,8

4,7

Procent, 2018

Nionde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

19,9

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

152

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

OUTOKUMPU STAINLESS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 525

Största offentliga arbetsgivare

DEGERFORS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 925

Kommunens skatteintäkter

44 078

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 792

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

57 682

54 233

kr per invånare, 2018