Degerfors

Degerfors kommun ligger i Örebro län och har 9 530 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 276 579 kronor. Kommunalskatten i Degerfors kommun är 34,55 procent 2023.

Degerfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 530

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,7

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

276 579

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,55

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

11,8

30,3

Procent, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

76,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

7,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

19,8

11,9

Procent, 2022

Tionde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

283

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

OUTOKUMPU STAINLESS AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Degerfors kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

50 725

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 193

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

68 069

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,4

12,3

Procent, 2021

Degerfors har landarealen 384 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 82:a minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt.