Danderyd

Danderyds kommun ligger i Stockholms län och har 32 419 invånare.

Danderyds kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den fjärde högsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det näst bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 462 879 kronor, vilket var den högsta i landet. Kommunalskatten i Danderyds kommun är 30,63 procent 2024.

Danderyd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

32 419

36 385

Antal, 2023

Medelålder

42,3

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−0,9

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

462 879

329 268

Kronor, 2022

Högsta i Sverige

Skattesats

30,63

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

60,2

30,3

Procent, 2022

Högsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

81,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

17,8

9,2

Procent, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Nyföretagande

17,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Näst högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,4

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

1,5

3,9

Procent, 2023

Lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

5,7

11,7

Procent, 2023

Lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

2

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

DANDERYDS SJUKHUS AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 4 725

Anställda i kommunen

Danderyds kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 349

Kommunens skatteintäkter

86 679

46 733

kr per invånare, 2022

Högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

−20 082

9 775

kr per invånare, 2022

Lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

65 175

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

10,0

12,3

Procent, 2021

Fjärde lägsta i Sverige

Danderyd har landarealen 26 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den femte minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.