Danderyd

Danderyds kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 32 857 människor (2019). Landarealen är 27 kvadratkilometer.

Danderyd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

32 857

35 612

Antal, 2019

Medelålder

41,3

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

387 792

288 880

Kronor, 2018

Högsta i Sverige

Skattesats

31,03

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

57,3

27,6

Procent, 2018

Högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

79,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

10,2

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

20,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

1,7

4,4

Procent, 2019

Lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

5,7

12,7

Procent, 2019

Lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

14

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

NORDSTRÖM ASSISTANS AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Största offentliga arbetsgivare

DANDERYDS SJUKHUS AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 675

Kommunens skatteintäkter

71 386

46 730

kr per invånare, 2019

Högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

-15 959

9 772

kr per invånare, 2019

Lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

58 309

55 798

kr per invånare, 2019