Danderyd

Danderyds kommun ligger i Stockholms län och har 32 712 invånare.

Danderyds kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den sjuttonde högsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det näst bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 405 769 kronor, vilket var den högsta i landet. Kommunalskatten i Danderyds kommun är 30,83 procent 2021.

Danderyd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

32 712

35 791

Antal, 2020

Medelålder

41,3

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

−0,5

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

405 769

296 484

Kronor, 2019

Högsta i Sverige

Skattesats

30,83

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

57,9

28,2

Procent, 2019

Högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

78,0

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

10,2

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

17,7

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Tredje högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

1,6

4,2

Procent, 2020

Lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

6,1

13,4

Procent, 2020

Lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

2

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

NORDSTRÖM ASSISTANS AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Största offentliga arbetsgivare

DANDERYDS SJUKHUS AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 675

Kommunens skatteintäkter

79 532

46 731

kr per invånare, 2020

Högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

−16 637

9 773

kr per invånare, 2020

Lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

57 162

56 219

kr per invånare, 2020

Danderyd har landarealen 26 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den femte minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen), förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt.