Danderyd

Danderyds kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 33 187 människor (2018). Landarealen är 27 kvadratkilometer.

Danderyd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

33 187

35 277

Antal, 2018

Medelålder

40,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

383 988

287 064

Kronor, 2018

Högsta i Sverige

Skattesats

29,63

32,19

Procent, 2019

Fjärde lägsta i Sverige

Andel högutbildade

57,3

27,6

Procent, 2018

Högsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

79,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

10,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

20,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,1

7,0

Procent, 2018

Tionde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

1,9

4,7

Procent, 2018

Lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

5,7

13,3

Procent, 2018

Lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

14

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

NORDSTRÖM ASSISTANS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 675

Största offentliga arbetsgivare

DANDERYDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 775

Kommunens skatteintäkter

67 996

45 530

kr per invånare, 2018

Högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

-16 124

9 366

kr per invånare, 2018

Lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

54 080

54 233

kr per invånare, 2018