Danderyd

Danderyds kommun ligger i Stockholms län och har 32 692 invånare.

Danderyds kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den fjärde högsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det näst bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 436 757 kronor, vilket var den högsta i landet. Kommunalskatten i Danderyds kommun är 30,43 procent 2023.

Danderyd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

32 692

36 281

Antal, 2022

Medelålder

41,8

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

436 757

314 116

Kronor, 2021

Högsta i Sverige

Skattesats

30,43

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

60,2

30,3

Procent, 2022

Högsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

81,0

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

17,8

9,2

Procent, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Nyföretagande

17,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Näst högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

1,5

3,8

Procent, 2022

Lägsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

6,1

11,9

Procent, 2022

Lägsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

2

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

NORDSTRÖM ASSISTANS AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 775

Anställda i kommunen

Danderyds kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 825

Kommunens skatteintäkter

86 679

46 733

kr per invånare, 2022

Högsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

−20 082

9 775

kr per invånare, 2022

Lägsta i Sverige

Kommunens kostnader

60 539

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

10,0

12,3

Procent, 2021

Fjärde lägsta i Sverige

Danderyd har landarealen 26 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den femte minsta i landet.

För måtten andel högutbildade och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.