Burlöv

Burlövs kommun ligger i Skåne län och har 19 753 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det sjunde bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 277 909 kronor. Kommunalskatten i Burlövs kommun är 31,27 procent 2022.

Burlöv Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

19 753

36 043

Antal, 2021

Medelålder

39,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

7,6

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Femte högsta i Sverige

Medianinkomst

277 909

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,27

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

25,4

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

74,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,9

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

17,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

7

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

AKZO NOBEL INDUSTRIAL COATINGS AKTIEBOLAG

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Burlövs kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 525

Kommunens skatteintäkter

38 505

46 732

kr per invånare, 2021

Tredje lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 901

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

56 798

58 058

kr per invånare, 2021

Burlöv har landarealen 19 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den näst minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.