Burlöv

Burlövs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 18 360 människor (2018). Landarealen är 19 kvadratkilometer.

Burlöv Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 360

35 277

Antal, 2018

Medelålder

39,7

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

5,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

250 200

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,27

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

22,3

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

72,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,9

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,5

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,5

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

16,6

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

17

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

HILTI SVENSKA AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

BURLÖVS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 475

Kommunens skatteintäkter

36 267

44 794

kr per invånare, 2017

Sjätte lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 156

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

46 922

52 057

kr per invånare, 2017

Tionde lägsta i Sverige