Burlöv

Burlövs kommun ligger i Skåne län och har 19 882 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det sjunde bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 288 374 kronor. Kommunalskatten i Burlövs kommun är 31,27 procent 2023.

Burlöv Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

19 882

36 281

Antal, 2022

Medelålder

39,5

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

4,0

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

288 374

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,27

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

26,0

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

74,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,7

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,6

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,5

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

7

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

AKZO NOBEL INDUSTRIAL COATINGS AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Burlövs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 525

Kommunens skatteintäkter

41 652

46 733

kr per invånare, 2022

Sjätte lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 011

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

56 449

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,5

12,3

Procent, 2021

Burlöv har landarealen 19 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den näst minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdena hör till landets 20 lägsta för kommunens kostnader och kommunens skatteintäkter.