Burlöv

Burlövs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 18 360 människor (2018). Landarealen är 19 kvadratkilometer.

Burlöv Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

18 360

35 277

Antal, 2018

Medelålder

39,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

5,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

258 551

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,27

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

22,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

73,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,0

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

28

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

HILTI SVENSKA AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

BURLÖVS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 425

Kommunens skatteintäkter

36 941

45 530

kr per invånare, 2018

Sjunde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 811

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

50 077

54 233

kr per invånare, 2018