Burlöv

Burlövs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 19 112 människor (2019). Landarealen är 19 kvadratkilometer.

Burlöv Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

19 112

35 612

Antal, 2019

Medelålder

39,3

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

8,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Femte högsta i Sverige

Medianinkomst

258 551

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,27

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

22,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

73,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,6

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

28

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

HILTI SVENSKA AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

BURLÖVS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 425

Kommunens skatteintäkter

36 534

46 730

kr per invånare, 2019

Sjätte lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 969

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

57 699

55 798

kr per invånare, 2019