Burlöv

Burlövs kommun ligger i Skåne län och har 19 312 invånare.

Kommunen har den artonde lägsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det sjunde bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 264 873 kronor. Kommunalskatten i Burlövs kommun är 31,27 procent 2021.

Burlöv Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

19 312

35 791

Antal, 2020

Medelålder

39,4

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

6,9

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Sjunde högsta i Sverige

Medianinkomst

264 873

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

31,27

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

24,8

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

73,9

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

4,5

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,4

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,2

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,6

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

7

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

HILTI SVENSKA AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Burlövs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 203

Kommunens skatteintäkter

36 207

46 731

kr per invånare, 2020

Näst lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 481

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

57 191

56 219

kr per invånare, 2020

Burlöv har landarealen 19 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den näst minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.