Burlöv

Burlövs kommun ligger i Skåne län och har 19 844 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det sjunde bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 301 232 kronor. Kommunalskatten i Burlövs kommun är 31,27 procent 2024.

Burlöv Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

19 844

36 385

Antal, 2023

Medelålder

39,8

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

2,8

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

301 232

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

31,27

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

26,0

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

76,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,4

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

12,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,4

6,4

Procent, 2023

Sjunde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,9

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

14,3

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

7

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Mathem i Sverige AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Burlövs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 234

Kommunens skatteintäkter

41 652

46 733

kr per invånare, 2022

Sjätte lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 011

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

62 539

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,5

12,3

Procent, 2021

Burlöv har landarealen 19 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den näst minsta i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.