Bromölla

Bromölla kommun ligger i Skåne län och har 12 759 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 50:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 275 127 kronor. Kommunalskatten i Bromölla kommun är 33,74 procent 2021.

Bromölla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 759

35 791

Antal, 2020

Medelålder

43,7

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,5

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

275 127

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,74

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

15,8

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,8

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,2

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,7

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,5

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,6

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

50

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

K-G PAULSSONS BÄR & GRÖNSAKER AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 675

Anställda i kommunen

Bromölla kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 940

Kommunens skatteintäkter

43 298

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 563

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

62 829

56 219

kr per invånare, 2020

Bromölla har landarealen 163 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 34:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.