Bromölla

Bromölla kommun ligger i Skåne län och har 12 650 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 281 821 kronor. Kommunalskatten i Bromölla kommun är 33,74 procent 2022.

Bromölla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 650

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,0

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,8

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

281 821

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,74

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

16,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,1

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

8,6

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,1

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,4

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,7

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

147

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

K-G PAULSSONS BÄR & GRÖNSAKER AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 675

Anställda i kommunen

Bromölla kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 940

Kommunens skatteintäkter

47 613

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 094

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

66 157

58 058

kr per invånare, 2021

Bromölla har landarealen 163 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 34:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.