Bromölla

Bromölla kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 12 876 människor (2018). Landarealen är 163 kvadratkilometer.

Bromölla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 876

35 277

Antal, 2018

Medelålder

43,3

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

260 779

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,94

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

79,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,0

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

83

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

STORA ENSO PAPER AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 525

Största offentliga arbetsgivare

BROMÖLLA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

42 177

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 301

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 101

54 233

kr per invånare, 2018