Bromölla

Bromölla kommun ligger i Skåne län och har 12 633 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 291 472 kronor. Kommunalskatten i Bromölla kommun är 33,74 procent 2023.

Bromölla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 633

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,2

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

291 472

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,74

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

16,7

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,1

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,7

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

6,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Näst lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,6

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

174

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

K-G PAULSSONS BÄR & GRÖNSAKER AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 725

Anställda i kommunen

Bromölla kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 525

Kommunens skatteintäkter

50 296

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 087

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

67 144

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

11,1

12,3

Procent, 2021

Bromölla har landarealen 163 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 34:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.