Bromölla

Bromölla kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 12 699 människor (2017). Landarealen är 163 kvadratkilometer.

Bromölla Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 699

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,5

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

260 779

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,94

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,6

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

79,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,5

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,4

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

16,6

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

83

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

STORA ENSO PAPER AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 525

Största offentliga arbetsgivare

BROMÖLLA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

41 660

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 945

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

53 413

52 057

kr per invånare, 2017