Bräcke

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och har 6 175 invånare.

Andelen företagare i Bräcke kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 261 385 kronor, vilket var den 24:e lägsta i landet. Kommunalskatten i Bräcke kommun är 35,09 procent 2022.

Bräcke Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 175

36 043

Antal, 2021

Medelålder

47,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−3,2

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

261 385

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

35,09

32,24

Procent, 2022

Näst högsta i Sverige

Andel högutbildade

15,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,3

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,9

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

17,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

225

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Gällö Timber AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Bräcke kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 725

Kommunens skatteintäkter

46 719

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

31 421

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

80 474

58 058

kr per invånare, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Bräcke har landarealen 3 408 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 25:e största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.