Bräcke

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 6 501 människor (2017). Landarealen är   3 429 kvadratkilometer.

Bräcke Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 501

34 897

Antal, 2017

Medelålder

46,3

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

0,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

235 891

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,59

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,2

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

78,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,6

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,5

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

18,8

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

205

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

GÄLLÖ TIMBER AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

BRÄCKE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 725

Kommunens skatteintäkter

42 634

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 685

9 067

kr per invånare, 2017

Åttonde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

69 063

52 057

kr per invånare, 2017

Tionde högsta i Sverige