Bräcke

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 6 298 människor (2019). Landarealen är   3 429 kvadratkilometer.

Bräcke Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 298

35 612

Antal, 2019

Medelålder

46,9

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-3,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Tionde lägsta i Sverige

Medianinkomst

243 434

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

35,09

32,28

Procent, 2020

Tredje högsta i Sverige

Andel högutbildade

14,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

6,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,9

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,6

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,9

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

243

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Gällö Timber AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

BRÄCKE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 675

Kommunens skatteintäkter

45 271

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

29 149

9 772

kr per invånare, 2019

Nionde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

73 064

55 798

kr per invånare, 2019

Tionde högsta i Sverige