Bräcke

Bräcke kommun ligger i Jämtlands län och har 6 162 invånare.

Andelen företagare i Bräcke kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 268 935 kronor, vilket var den 23:e lägsta i landet. Kommunalskatten i Bräcke kommun är 35,09 procent 2023.

Bräcke Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 162

36 281

Antal, 2022

Medelålder

47,5

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−2,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

268 935

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

35,09

32,24

Procent, 2023

Näst högsta i Sverige

Andel högutbildade

15,6

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

80,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,3

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,0

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

255

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Gällö Timber AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Bräcke kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 725

Kommunens skatteintäkter

49 493

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

31 784

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

79 758

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

11,9

12,3

Procent, 2021

Bräcke har landarealen 3 408 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 25:e största i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.