Boxholm

Boxholms kommun ligger i Östergötlands län och har 5 498 invånare.

Andelen företagare i Boxholms kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 300 810 kronor. Kommunalskatten i Boxholms kommun är 33,37 procent 2023.

Boxholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 498

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,6

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

300 810

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,37

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

16,5

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

83,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,2

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,2

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,7

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

235

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Ovako Bar Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Boxholms kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 625

Kommunens skatteintäkter

49 360

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 848

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 821

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,8

12,3

Procent, 2021

Boxholm har landarealen 526 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.