Boxholm

Boxholms kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 5 449 människor (2018). Landarealen är 528 kvadratkilometer.

Boxholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 449

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,8

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

271 716

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,52

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,1

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

81,7

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,5

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Fjärde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,7

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,4

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

102

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

OVAKO BAR AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

BOXHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 525

Kommunens skatteintäkter

42 315

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 183

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

54 869

52 057

kr per invånare, 2017