Boxholm

Boxholms kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 5 476 människor (2019). Landarealen är 528 kvadratkilometer.

Boxholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 476

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,1

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

279 400

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,37

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,9

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,0

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,9

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

218

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Ovako Bar Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

BOXHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 525

Kommunens skatteintäkter

44 753

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 331

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

63 085

55 798

kr per invånare, 2019