Boxholm

Boxholms kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 5 449 människor (2018). Landarealen är 528 kvadratkilometer.

Boxholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 449

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,8

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

279 400

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,37

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,5

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,1

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,0

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

218

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Ovako Bar Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

BOXHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 525

Kommunens skatteintäkter

43 499

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 327

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

59 190

54 233

kr per invånare, 2018