Boxholm

Boxholms kommun ligger i Östergötlands län och har 5 512 invånare.

Andelen företagare i Boxholms kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 293 453 kronor. Kommunalskatten i Boxholms kommun är 33,37 procent 2022.

Boxholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 512

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,2

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

293 453

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,37

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

15,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,2

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,9

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

7,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,4

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

14,5

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

200

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Ovako Bar Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Boxholms kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 388

Kommunens skatteintäkter

46 546

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 257

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

63 799

58 058

kr per invånare, 2021

Boxholm har landarealen 526 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.