Boxholm

Boxholms kommun ligger i Östergötlands län och har 5 441 invånare.

Andelen företagare i Boxholms kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 285 622 kronor. Kommunalskatten i Boxholms kommun är 33,37 procent 2021.

Boxholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 441

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,7

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

285 622

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,37

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

15,3

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

82,4

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,2

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

7,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,5

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

15,0

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

200

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Ovako Bar Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Boxholms kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 388

Kommunens skatteintäkter

44 811

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 464

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

59 769

56 219

kr per invånare, 2020

Boxholm har landarealen 526 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För medelålder ligger värdet relativt högt.