Boxholm

Boxholms kommun ligger i Östergötlands län och har 5 523 invånare.

Andelen företagare i Boxholms kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 318 248 kronor. Kommunalskatten i Boxholms kommun är 33,37 procent 2024.

Boxholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

5 523

36 385

Antal, 2023

Medelålder

45,8

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

1,5

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

318 248

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,37

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

16,5

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,4

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,6

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,3

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

12,2

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

235

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Ovako Bar Aktiebolag

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Boxholms kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 403

Kommunens skatteintäkter

49 360

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 848

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

70 110

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,8

12,3

Procent, 2021

Boxholm har landarealen 526 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.