Borlänge

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län och har 51 735 invånare.

Kommunen har den tjugonde lägsta andelen företagare i landet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 310 558 kronor. Kommunalskatten i Borlänge kommun är 34,05 procent 2024.

Borlänge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

51 735

36 385

Antal, 2023

Medelålder

41,9

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,3

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

310 558

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,05

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

20,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

78,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,1

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,7

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,8

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,4

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

15,0

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

242

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 1 825

Anställda i kommunen

Borlänge kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 4 562

Kommunens skatteintäkter

50 359

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 680

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

75 165

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,3

12,3

Procent, 2021

Borlänge har landarealen 584 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt.