Borlänge

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på nästan 52 224 människor (2018). Landarealen är 587 kvadratkilometer.

Borlänge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

52 224

35 277

Antal, 2018

Medelålder

40,6

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

275 031

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

34,05

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

19,0

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,1

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,8

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

189

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 775

Största offentliga arbetsgivare

BORLÄNGE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 5 225

Kommunens skatteintäkter

44 798

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 707

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

62 613

54 233

kr per invånare, 2018