Borlänge

Borlänge kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på nästan 52 590 människor (2019). Landarealen är 587 kvadratkilometer.

Borlänge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

52 590

35 612

Antal, 2019

Medelålder

40,7

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

276 442

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,05

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

19,3

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

78,1

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,9

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,5

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,0

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

189

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SSAB EMEA AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 875

Största offentliga arbetsgivare

BORLÄNGE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 5 125

Kommunens skatteintäkter

45 836

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 621

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

64 419

55 841

kr per invånare, 2019