Borgholm

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och har 10 895 invånare.

Borgholms kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den högsta andelen företagare i landet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 257 569 kronor, vilket var den femtonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Borgholms kommun är 33,44 procent 2022.

Borgholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 895

36 043

Antal, 2021

Medelålder

51,4

41,6

År, 2021

Högsta i Sverige

Befolkningsökning

0,2

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

257 569

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,44

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

19,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,0

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

14,1

6,1

Procent, 2021

Högsta i Sverige

Nyföretagande

12,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,3

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

15,0

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

136

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

RICHARD TEERN LIVS AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Borgholms kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 275

Kommunens skatteintäkter

43 816

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 140

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

62 211

58 058

kr per invånare, 2021

Borgholm har landarealen 677 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För medelålder ligger värdet relativt högt.