Borgholm

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och har 10 857 invånare.

Borgholms kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den högsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 95:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 267 027 kronor, vilket var den artonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Borgholms kommun är 33,44 procent 2023.

Borgholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 857

36 281

Antal, 2022

Medelålder

51,8

41,7

År, 2022

Högsta i Sverige

Befolkningsökning

0,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

267 027

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,44

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

20,3

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,6

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

20,2

9,2

Procent, 2022

Högsta i Sverige

Nyföretagande

16,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Sjunde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,9

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,3

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

14,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

95

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

RICHARD TEERN LIVS AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Borgholms kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 275

Kommunens skatteintäkter

46 700

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 145

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 707

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,5

12,3

Procent, 2021

Borgholm har landarealen 677 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För medelålder ligger värdet relativt högt.