Borgholm

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 10 857 människor (2017). Landarealen är 680 kvadratkilometer.

Borgholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 857

34 897

Antal, 2017

Medelålder

49,4

41,2

År, 2017

Näst högsta i Sverige

Befolkningsökning

1,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

238 452

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,95

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

17,9

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

80,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

14,6

6,3

Procent, 2017

Högsta i Sverige

Nyföretagande

12,9

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,4

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

14,6

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

238

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

EKERUM GOLF & RESORT AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

BORGHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

39 885

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 005

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

58 734

52 057

kr per invånare, 2017