Borgholm

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och har 10 836 invånare.

Borgholms kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den högsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 247 737 kronor, vilket var den tjugonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Borgholms kommun är 33,44 procent 2021.

Borgholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 836

35 791

Antal, 2020

Medelålder

51,1

41,4

År, 2020

Högsta i Sverige

Befolkningsökning

−0,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

247 737

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,44

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

18,9

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,1

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

14,9

6,1

Procent, 2019

Högsta i Sverige

Nyföretagande

12,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,4

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

14,9

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

136

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Ekerum Golf & Resort AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Borgholms kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 861

Kommunens skatteintäkter

42 187

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 274

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

61 848

56 219

kr per invånare, 2020

Borgholm har landarealen 677 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För medelålder ligger värdet relativt högt.