Borgholm

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och har 10 748 invånare.

Borgholms kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den högsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 95:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 279 834 kronor, vilket var den sextonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Borgholms kommun är 33,44 procent 2024.

Borgholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 748

36 385

Antal, 2023

Medelålder

52,4

41,9

År, 2023

Högsta i Sverige

Befolkningsökning

−0,8

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

279 834

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,44

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

20,3

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,6

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

20,2

9,2

Procent, 2022

Högsta i Sverige

Nyföretagande

16,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Sjunde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,4

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,5

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

13,2

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

95

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Ekerum Golf & Resort AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Borgholms kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 962

Kommunens skatteintäkter

46 700

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 145

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

72 955

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,5

12,3

Procent, 2021

Borgholm har landarealen 677 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet medelålder är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.