Borgholm

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 10 873 människor (2018). Landarealen är 680 kvadratkilometer.

Borgholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 873

35 277

Antal, 2018

Medelålder

49,8

41,2

År, 2018

Högsta i Sverige

Befolkningsökning

1,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

241 362

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,44

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

18,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

14,6

6,3

Procent, 2017

Högsta i Sverige

Nyföretagande

12,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,2

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

15,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

261

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Ekerum Golf & Resort AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 35

Största offentliga arbetsgivare

BORGHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 125

Kommunens skatteintäkter

40 967

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 163

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

59 985

54 233

kr per invånare, 2018