Borgholm

Borgholms kommun ligger i Kalmar län och har en befolkning på 10 839 människor (2019). Landarealen är 680 kvadratkilometer.

Borgholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 839

35 612

Antal, 2019

Medelålder

50,5

41,3

År, 2019

Högsta i Sverige

Befolkningsökning

-0,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

241 362

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,44

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

18,2

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

80,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

14,5

6,1

Procent, 2018

Högsta i Sverige

Nyföretagande

11,2

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,8

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,3

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

261

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Ekerum Golf & Resort AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 35

Största offentliga arbetsgivare

BORGHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 125

Kommunens skatteintäkter

42 596

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 764

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

63 416

55 841

kr per invånare, 2019