Borås

Borås kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 113 179 människor (2019). Landarealen är 915 kvadratkilometer.

Borås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

113 179

35 612

Antal, 2019

Medelålder

40,7

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

285 755

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,79

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

23,3

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

80,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,9

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,1

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,2

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,0

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

97

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

H & M Hennes & Mauritz GBC AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 025

Största offentliga arbetsgivare

BORÅS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 11 725

Kommunens skatteintäkter

45 570

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 438

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

56 629

55 841

kr per invånare, 2019