Borås

Borås stad ligger i Västra Götalands län och har 113 714 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 99:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 292 228 kronor. Kommunalskatten i Borås stad är 32,79 procent 2021.

Borås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

113 714

35 791

Antal, 2020

Medelålder

40,7

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

2,4

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

292 228

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

32,79

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

23,9

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

80,0

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

4,8

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,4

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,9

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

99

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

H & M Hennes & Mauritz GBC AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 1 075

Anställda i kommunen

Borås kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 9 082

Kommunens skatteintäkter

45 880

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 731

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

57 446

56 219

kr per invånare, 2020

Borås har landarealen 910 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.