Borås

Borås stad ligger i Västra Götalands län och har 113 179 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 99:e bästa i Sverige. Under 2018 var medianinkomsten i kommunen 285 755 kronor. Kommunalskatten i Borås stad är 32,79 procent 2020.

Borås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

113 179

35 612

Antal, 2019

Medelålder

40,7

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

3,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

285 755

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,79

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

23,3

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

80,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,9

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,1

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,2

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

13,0

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

99

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

H & M Hennes & Mauritz GBC AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 025

Största offentliga arbetsgivare

BORÅS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 11 725

Kommunens skatteintäkter

45 570

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 438

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

56 629

55 841

kr per invånare, 2019

Borås har landarealen 910 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måtten invånare i kommunen och andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel företagare är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.