Borås

Borås stad ligger i Västra Götalands län och har 114 445 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 306 222 kronor. Kommunalskatten i Borås stad är 32,79 procent 2024.

Borås Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

114 445

36 281

Antal, 2022

Medelålder

41,0

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

306 222

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,79

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

24,8

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,3

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,4

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,4

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

125

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

H & M Hennes & Mauritz GBC AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 1 025

Anställda i kommunen

Borås kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 9 444

Kommunens skatteintäkter

50 462

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 966

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

62 181

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,3

12,3

Procent, 2021

Borås har landarealen 910 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.