Bollnäs

Bollnäs kommun ligger i Gävleborgs län och har 26 624 invånare.

Andelen företagare i Bollnäs kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 277 879 kronor. Kommunalskatten i Bollnäs kommun är 33,37 procent 2023.

Bollnäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 624

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,0

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,0

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

277 879

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,37

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

17,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

79,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,6

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,0

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

19,2

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

226

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

PASS TEAM AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Bollnäs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 975

Kommunens skatteintäkter

46 998

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 327

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

67 558

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,9

12,3

Procent, 2021

Bollnäs har landarealen 1 814 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 47:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.