Bollnäs

Bollnäs kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 26 918 människor (2017). Landarealen är 1 821 kvadratkilometer.

Bollnäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 918

34 897

Antal, 2017

Medelålder

44,2

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

2,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

249 918

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,37

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,3

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

77,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,6

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,5

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,0

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

20,7

13,3

Procent, 2017

Femte högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

257

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ALERIS SJUKVÅRD AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

BOLLNÄS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 475

Kommunens skatteintäkter

40 962

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 319

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

57 819

52 057

kr per invånare, 2017