Bollnäs

Bollnäs kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 26 888 människor (2019). Landarealen är 1 821 kvadratkilometer.

Bollnäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 888

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,3

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-0,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

257 354

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,37

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,4

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

9,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,5

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

19,2

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

251

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

PASS TEAM AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

BOLLNÄS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 425

Kommunens skatteintäkter

43 147

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 218

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

61 227

55 798

kr per invånare, 2019