Bollnäs

Bollnäs kommun ligger i Gävleborgs län och har 26 414 invånare.

Andelen företagare i Bollnäs kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 289 816 kronor. Kommunalskatten i Bollnäs kommun är 33,37 procent 2024.

Bollnäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 414

36 385

Antal, 2023

Medelålder

45,3

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,5

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

289 816

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,37

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

17,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

79,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,1

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,5

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

18,3

11,7

Procent, 2023

Sjunde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

226

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

PASS TEAM AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Bollnäs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 216

Kommunens skatteintäkter

46 998

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 327

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

74 867

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,9

12,3

Procent, 2021

Bollnäs har landarealen 1 814 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 47:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.