Bollnäs

Bollnäs kommun ligger i Gävleborgs län och har en befolkning på 26 991 människor (2018). Landarealen är 1 821 kvadratkilometer.

Bollnäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 991

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

255 899

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,37

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,5

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,6

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

20,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

251

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ALERIS SJUKVÅRD AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

BOLLNÄS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 475

Kommunens skatteintäkter

41 591

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 410

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 746

54 233

kr per invånare, 2018