Bollnäs

Bollnäs kommun ligger i Gävleborgs län och har 26 809 invånare.

Andelen företagare i Bollnäs kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 262 817 kronor. Kommunalskatten i Bollnäs kommun är 33,37 procent 2021.

Bollnäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 809

35 791

Antal, 2020

Medelålder

44,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,4

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

262 817

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,37

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

16,5

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

78,1

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,6

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,2

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,2

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

20,1

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

242

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

PASS TEAM AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Bollnäs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 112

Kommunens skatteintäkter

42 764

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 845

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

62 716

56 219

kr per invånare, 2020

Bollnäs har landarealen 1 814 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 47:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.