Bollnäs

Bollnäs kommun ligger i Gävleborgs län och har 26 753 invånare.

Andelen företagare i Bollnäs kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 269 533 kronor. Kommunalskatten i Bollnäs kommun är 33,37 procent 2022.

Bollnäs Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 753

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,9

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

269 533

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,37

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

17,2

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,1

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,1

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

20,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

242

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

PASS TEAM AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Bollnäs kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 2 975

Kommunens skatteintäkter

44 708

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 302

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

66 026

58 058

kr per invånare, 2021

Bollnäs har landarealen 1 814 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 47:e största i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.