Bollebygd

Bollebygds kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 495 människor (2019). Landarealen är 265 kvadratkilometer. 1995 blev Bollebygd en egen kommun från att tidigare ha ingått i Borås kommun.

Bollebygd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 495

35 612

Antal, 2019

Medelålder

41,6

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

4,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

314 472

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,07

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

22,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

86,9

79,5

Procent, 2018

Sjunde högsta i Sverige

Andel företagare

7,8

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,7

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

9,6

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

108

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Flügger Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

BOLLEBYGDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 775

Kommunens skatteintäkter

48 321

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 055

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

57 762

55 798

kr per invånare, 2019