Bollebygd

Bollebygds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 634 invånare.

Andelen företagare i Bollebygds kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 328 430 kronor. Kommunalskatten i Bollebygds kommun är 33,07 procent 2022.

Bollebygd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 634

36 043

Antal, 2021

Medelålder

41,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,2

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

328 430

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,07

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

24,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

87,4

79,6

Procent, 2021

Näst högsta i Sverige

Andel företagare

7,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,8

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

3,3

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

11,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

182

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

HAMMAR MASKIN AKTIEBOLAG

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Bollebygds kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 025

Kommunens skatteintäkter

51 465

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 865

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

57 521

58 058

kr per invånare, 2021

Bollebygd har landarealen 263 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 56:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.