Bollebygd

Bollebygds kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 262 människor (2017). Landarealen är 265 kvadratkilometer. 1995 blev Bollebygd en egen kommun från att tidigare ha ingått i Borås kommun.

Bollebygd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 262

34 897

Antal, 2017

Medelålder

41,3

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

7,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

304 248

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,07

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

21,5

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

86,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,9

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,4

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

10,3

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

145

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

FLÜGGER AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

BOLLEBYGDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 775

Kommunens skatteintäkter

45 886

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

8 307

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

50 553

52 057

kr per invånare, 2017