Bollebygd

Bollebygds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 703 invånare.

Andelen företagare i Bollebygds kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 341 715 kronor. Kommunalskatten i Bollebygds kommun är 33,07 procent 2024.

Bollebygd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 703

36 281

Antal, 2022

Medelålder

42,2

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

2,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

341 715

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,07

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

25,0

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

88,0

80,8

Procent, 2022

Femte högsta i Sverige

Andel företagare

10,2

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,2

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,4

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

3,2

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

10,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

210

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

HAMMAR MASKIN AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Bollebygds kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 694

Kommunens skatteintäkter

54 203

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 872

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

61 338

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,4

12,3

Procent, 2021

Bollebygd har landarealen 263 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 56:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel förtidspensionärer är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.