Bollebygd

Bollebygds kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 427 människor (2018). Landarealen är 265 kvadratkilometer. 1995 blev Bollebygd en egen kommun från att tidigare ha ingått i Borås kommun.

Bollebygd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 427

35 277

Antal, 2018

Medelålder

41,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

7,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

313 246

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,07

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

22,1

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

86,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,8

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

9,9

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

108

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

FLÜGGER AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

BOLLEBYGDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 775

Kommunens skatteintäkter

45 857

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 457

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

53 051

54 233

kr per invånare, 2018