Bollebygd

Bollebygds kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 544 invånare.

Andelen företagare i Bollebygds kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 320 807 kronor. Kommunalskatten i Bollebygds kommun är 33,07 procent 2021.

Bollebygd Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 544

35 791

Antal, 2020

Medelålder

41,7

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

3,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

320 807

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,07

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

23,0

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

86,1

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,8

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

12,3

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,0

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,6

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

10,6

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

182

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Flügger Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Bollebygds kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 684

Kommunens skatteintäkter

49 044

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 840

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

58 771

56 219

kr per invånare, 2020

Bollebygd har landarealen 263 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 56:e minsta i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.