Boden

Bodens kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 28 181 människor (2017). Landarealen är 4 043 kvadratkilometer.

Boden Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

28 181

34 897

Antal, 2017

Medelålder

44,0

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

273 898

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,94

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

23,0

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

81,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,1

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,0

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

15,9

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

90

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

INRE KRAFT I NORR AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

BODENS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 775

Kommunens skatteintäkter

48 053

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 341

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

61 799

52 057

kr per invånare, 2017