Boden

Bodens kommun ligger i Norrbottens län och har 28 048 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 49:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 305 388 kronor. Kommunalskatten i Bodens kommun är 33,94 procent 2023.

Boden Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

28 048

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,7

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

305 388

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,94

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

24,2

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

82,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,5

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

14,1

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

49

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Inre Kraft i Norr AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Bodens kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 225

Kommunens skatteintäkter

55 191

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 393

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

72 528

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,3

12,3

Procent, 2021

Boden har landarealen 4 014 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 24:e största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.