Boden

Bodens kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 28 080 människor (2019). Landarealen är 4 043 kvadratkilometer.

Boden Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

28 080

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,3

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

284 834

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,94

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

23,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

6,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

14,0

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

94

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Inre Kraft i Norr AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

BODENS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 775

Kommunens skatteintäkter

50 718

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 252

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

67 022

55 798

kr per invånare, 2019