Boden

Bodens kommun ligger i Norrbottens län och har 28 060 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 90:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 289 610 kronor. Kommunalskatten i Bodens kommun är 33,94 procent 2021.

Boden Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

28 060

35 791

Antal, 2020

Medelålder

44,4

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,4

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

289 610

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,94

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

23,8

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

82,3

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

4,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,3

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,0

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

14,4

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

90

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Inre Kraft i Norr AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Bodens kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 207

Kommunens skatteintäkter

50 545

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 757

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

68 170

56 219

kr per invånare, 2020

Boden har landarealen 4 014 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 24:e största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.