Boden

Bodens kommun ligger i Norrbottens län och har 28 160 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 68:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 295 924 kronor. Kommunalskatten i Bodens kommun är 33,94 procent 2022.

Boden Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

28 160

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,5

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,3

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

295 924

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,94

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

24,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

4,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,8

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

14,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

68

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Inre Kraft i Norr AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Bodens kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 3 225

Kommunens skatteintäkter

52 448

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 909

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

69 237

58 058

kr per invånare, 2021

Boden har landarealen 4 014 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 24:e största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.