Boden

Bodens kommun ligger i Norrbottens län och har 27 943 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 49:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 322 152 kronor. Kommunalskatten i Bodens kommun är 33,94 procent 2024.

Boden Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

27 943

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,9

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−0,4

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

322 152

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,94

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

24,2

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,7

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

7,2

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,8

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

12,3

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

49

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Inre Kraft i Norr AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 425

Anställda i kommunen

Bodens kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 389

Kommunens skatteintäkter

55 191

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 393

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

79 256

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,3

12,3

Procent, 2021

Boden har landarealen 4 014 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 24:e största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.