Boden

Bodens kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 28 080 människor (2019). Landarealen är 4 043 kvadratkilometer.

Boden Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

28 080

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

284 834

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,94

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

23,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

4,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,4

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

14,7

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

94

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Inre Kraft i Norr AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

BODENS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 2 775

Kommunens skatteintäkter

49 331

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 268

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

65 163

54 233

kr per invånare, 2018