Boden

Bodens kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 28 064 människor (2018). Landarealen är 4 043 kvadratkilometer.

Boden Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

28 064

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

283 139

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,94

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

23,4

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

4,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,6

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,7

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

94

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

INRE KRAFT I NORR AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

BODENS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 775

Kommunens skatteintäkter

49 331

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 268

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

65 163

54 233

kr per invånare, 2018