Bjuv

Bjuvs kommun ligger i Skåne län och har 15 842 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 275 005 kronor. Kommunalskatten i Bjuvs kommun är 32,17 procent 2022.

Bjuv Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 842

36 043

Antal, 2021

Medelålder

40,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,2

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

275 005

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

32,17

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

11,9

29,6

Procent, 2021

Sjunde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

76,2

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,2

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,5

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,7

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,7

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

165

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Logent AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Bjuvs kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 975

Kommunens skatteintäkter

40 592

46 732

kr per invånare, 2021

Sjunde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 835

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

63 846

58 058

kr per invånare, 2021

Bjuv har landarealen 115 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 21:a minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.