Bjuv

Bjuvs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 15 429 människor (2017). Landarealen är 116 kvadratkilometer.

Bjuv Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 429

34 897

Antal, 2017

Medelålder

40,5

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

248 649

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

32,17

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

10,4

27,0

Procent, 2017

Sjunde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

74,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,5

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,4

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

15,8

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

216

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SAINT-GOBAIN SWEDEN AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

BJUVS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 475

Kommunens skatteintäkter

37 241

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 381

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

51 790

52 057

kr per invånare, 2017