Bjuv

Bjuvs kommun ligger i Skåne län och har 16 062 invånare.

Kommunen har lägre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 284 323 kronor. Kommunalskatten i Bjuvs kommun är 32,17 procent 2023.

Bjuv Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 062

36 281

Antal, 2022

Medelålder

40,5

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

2,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

284 323

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

32,17

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

12,5

30,3

Procent, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Sysselsättningsgrad

77,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,1

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,9

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

216

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Logent AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Bjuvs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 975

Kommunens skatteintäkter

42 495

46 733

kr per invånare, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 639

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

61 559

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

14,3

12,3

Procent, 2021

Bjuv har landarealen 115 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 21:a minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.