Bjuv

Bjuvs kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 15 501 människor (2018). Landarealen är 116 kvadratkilometer.

Bjuv Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 501

35 277

Antal, 2018

Medelålder

40,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

3,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

255 455

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,17

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

10,6

27,6

Procent, 2018

Femte lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

74,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,2

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

178

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Saint-Gobain Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

BJUVS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 475

Kommunens skatteintäkter

38 226

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

15 950

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

53 802

54 233

kr per invånare, 2018