Bjurholm

Bjurholms kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 2 450 människor (2018). Landarealen är 1 316 kvadratkilometer.

Bjurholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 450

35 277

Antal, 2018

Lägsta i Sverige

Medelålder

46,3

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-0,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

235 412

287 064

Kronor, 2018

Tionde lägsta i Sverige

Skattesats

34,45

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,4

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

10,8

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,0

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,9

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

17,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

50

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

CHIP & CIRCUIT NORD AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 15

Största offentliga arbetsgivare

BJURHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 325

Kommunens skatteintäkter

42 349

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 071

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

73 127

54 233

kr per invånare, 2018

Sjunde högsta i Sverige