Bjurholm

Bjurholms kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 2 408 människor (2019). Landarealen är 1 316 kvadratkilometer.

Bjurholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 408

35 612

Antal, 2019

Lägsta i Sverige

Medelålder

46,5

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-1,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

238 495

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,50

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,3

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,4

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

10,0

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,7

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,5

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

16,5

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

50

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Frekab AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 35

Största offentliga arbetsgivare

BJURHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 325

Kommunens skatteintäkter

44 083

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 633

9 772

kr per invånare, 2019

Tionde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

71 684

55 798

kr per invånare, 2019