Bjurholm

Bjurholms kommun ligger i Västerbottens län och har 2 348 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 41:a bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 273 498 kronor, vilket var den sjunde lägsta i landet. Kommunalskatten i Bjurholms kommun är 34,50 procent 2024.

Bjurholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 348

36 385

Antal, 2023

Näst lägsta i Sverige

Medelålder

46,2

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,6

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

273 498

329 268

Kronor, 2022

Sjunde lägsta i Sverige

Skattesats

34,50

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

15,3

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

13,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,4

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

13,7

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

41

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

AKTIEBOLAGET NYÅKERS PEPPARKAKOR

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 35

Anställda i kommunen

Bjurholms kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 229

Kommunens skatteintäkter

47 998

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

31 118

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

77 970

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,8

12,3

Procent, 2021

Bjurholm har landarealen 1 307 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 72:a största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt.