Bjurholm

Bjurholms kommun ligger i Västerbottens län och har 2 395 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 54:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 253 932 kronor, vilket var den tionde lägsta i landet. Kommunalskatten i Bjurholms kommun är 34,50 procent 2022.

Bjurholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 395

36 043

Antal, 2021

Lägsta i Sverige

Medelålder

46,3

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−2,2

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

253 932

304 068

Kronor, 2020

Tionde lägsta i Sverige

Skattesats

34,50

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

14,8

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

83,1

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

10,5

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

13,0

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,4

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

15,7

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

54

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

CHIP & CIRCUIT NORD AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 35

Anställda i kommunen

Bjurholms kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 240

Kommunens skatteintäkter

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

58 058

kr per invånare, 2021

Bjurholm har landarealen 1 307 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 72:a största i landet.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt.