Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har 7 176 invånare.

Bergs kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den tredje högsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 270 292 kronor. Kommunalskatten i Bergs kommun är 34,22 procent 2023.

Berg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 176

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

1,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

270 292

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,22

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

16,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

84,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

13,3

6,1

Procent, 2021

Tredje högsta i Sverige

Nyföretagande

16,2

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,2

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,5

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

139

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

QVARNSJÖ SKOGSTJÄNSTER AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Bergs kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 225

Kommunens skatteintäkter

43 339

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

35 193

9 774

kr per invånare, 2021

Sjätte högsta i Sverige

Kommunens kostnader

78 954

58 058

kr per invånare, 2021

Femte högsta i Sverige

Berg har landarealen 5 710 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sextonde största i landet.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.