Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har 7 176 invånare.

Bergs kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den tredje högsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 270 292 kronor. Kommunalskatten i Bergs kommun är 34,22 procent 2023.

Berg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 176

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,2

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,6

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

270 292

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,22

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

17,2

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

84,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

13,3

6,1

Procent, 2021

Tredje högsta i Sverige

Nyföretagande

17,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,3

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,2

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,5

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

115

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

QVARNSJÖ SKOGSTJÄNSTER AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Bergs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

45 378

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

36 133

9 775

kr per invånare, 2022

Sjätte högsta i Sverige

Kommunens kostnader

81 808

60 935

kr per invånare, 2022

Nionde högsta i Sverige

Företagens lönsamhet

14,5

12,3

Procent, 2021

Berg har landarealen 5 710 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sextonde största i landet.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.