Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 7 122 människor (2017). Landarealen är 5 753 kvadratkilometer.

Berg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 122

34 897

Antal, 2017

Medelålder

45,9

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

0,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

233 888

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,72

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,1

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

81,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

12,0

6,3

Procent, 2017

Sjunde högsta i Sverige

Nyföretagande

13,3

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,1

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

14,2

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

114

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

STORHOGNA HÖGFJÄLLSHOTELL OCH SPA AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 35

Största offentliga arbetsgivare

BERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 075

Kommunens skatteintäkter

40 149

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

30 064

9 067

kr per invånare, 2017

Femte högsta i Sverige

Kommunens kostnader

69 946

52 057

kr per invånare, 2017

Åttonde högsta i Sverige