Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 7 097 människor (2018). Landarealen är 5 753 kvadratkilometer.

Berg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 097

35 277

Antal, 2018

Medelålder

46,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

241 762

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,72

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

81,9

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

12,0

6,3

Procent, 2017

Sjunde högsta i Sverige

Nyföretagande

12,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,0

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,6

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

118

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

STORHOGNA HÖGFJÄLLSHOTELL OCH SPA AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 35

Största offentliga arbetsgivare

BERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 075

Kommunens skatteintäkter

40 715

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

30 685

9 366

kr per invånare, 2018

Fjärde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

72 876

54 233

kr per invånare, 2018

Åttonde högsta i Sverige