Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 7 061 människor (2019). Landarealen är 5 753 kvadratkilometer.

Berg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 061

35 612

Antal, 2019

Medelålder

46,3

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-0,3

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

243 891

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,22

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,2

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

83,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

11,7

6,1

Procent, 2018

Åttonde högsta i Sverige

Nyföretagande

14,8

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Åttonde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,6

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,0

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

118

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

AHLBERG-DOLLARSTORE AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

BERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 075

Kommunens skatteintäkter

42 270

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

30 570

9 772

kr per invånare, 2019

Sjunde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

73 912

55 315

kr per invånare, 2019

Åttonde högsta i Sverige