Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har 7 140 invånare.

Bergs kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den sjätte högsta andelen företagare i landet. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 282 408 kronor, vilket var den 23:e lägsta i landet. Kommunalskatten i Bergs kommun är 34,22 procent 2024.

Berg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 140

36 385

Antal, 2023

Medelålder

46,4

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

0,3

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

282 408

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,22

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

17,2

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

17,0

9,2

Procent, 2022

Sjätte högsta i Sverige

Nyföretagande

17,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Fjärde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,4

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

10,7

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

115

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

QVARNSJÖ SKOGSTJÄNSTER AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Bergs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 837

Kommunens skatteintäkter

45 378

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

36 133

9 775

kr per invånare, 2022

Sjätte högsta i Sverige

Kommunens kostnader

89 377

65 432

kr per invånare, 2023

Sjunde högsta i Sverige

Företagens lönsamhet

14,5

12,3

Procent, 2021

Berg har landarealen 5 710 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sextonde största i landet.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.