Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har 7 120 invånare.

Bergs kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den tredje högsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 97:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 248 891 kronor, vilket var den 23:e lägsta i landet. Kommunalskatten i Bergs kommun är 34,22 procent 2021.

Berg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 120

35 791

Antal, 2020

Medelålder

46,3

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,0

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

248 891

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,22

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

15,6

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

83,9

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

13,1

6,1

Procent, 2019

Tredje högsta i Sverige

Nyföretagande

16,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Nionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,3

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,6

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

97

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

QVARNSJÖ SKOGSTJÄNSTER AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Bergs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 780

Kommunens skatteintäkter

41 387

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

33 933

9 773

kr per invånare, 2020

Sjunde högsta i Sverige

Kommunens kostnader

74 263

56 219

kr per invånare, 2020

Berg har landarealen 5 710 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sextonde största i landet.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.