Berg

Bergs kommun ligger i Jämtlands län och har 7 135 invånare.

Bergs kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den tredje högsta andelen företagare i landet. Företagsklimatet rankas som det 97:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 259 958 kronor, vilket var den 21:a lägsta i landet. Kommunalskatten i Bergs kommun är 34,22 procent 2022.

Berg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 135

36 043

Antal, 2021

Medelålder

46,2

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

0,5

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

259 958

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,22

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

16,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

84,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

13,3

6,1

Procent, 2021

Tredje högsta i Sverige

Nyföretagande

16,6

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Nionde högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,7

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,9

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,2

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

97

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

QVARNSJÖ SKOGSTJÄNSTER AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Bergs kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 225

Kommunens skatteintäkter

43 339

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

35 193

9 774

kr per invånare, 2021

Sjätte högsta i Sverige

Kommunens kostnader

78 954

58 058

kr per invånare, 2021

Femte högsta i Sverige

Berg har landarealen 5 710 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sextonde största i landet.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.