Bengtsfors

Bengtsfors kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 905 människor (2017). Landarealen är 889 kvadratkilometer.

Bengtsfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 905

34 897

Antal, 2017

Medelålder

46,3

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,7

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

228 960

278 954

Kronor, 2017

Tionde lägsta i Sverige

Skattesats

34,40

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,8

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

73,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,3

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,5

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

17,3

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

147

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

AHLSTROM-MUNKSJÖ PAPER AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

BENGTSFORS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

40 031

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 713

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

58 641

52 057

kr per invånare, 2017