Bengtsfors

Bengtsfors kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 750 människor (2019). Landarealen är 889 kvadratkilometer.

Bengtsfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 750

35 612

Antal, 2019

Medelålder

46,6

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-1,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

238 888

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,40

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

74,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,2

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

10,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,0

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

18,8

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

129

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Ahlstrom-Munksjö AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

BENGTSFORS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

55 798

kr per invånare, 2019