Bengtsfors

Bengtsfors kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 846 människor (2018). Landarealen är 889 kvadratkilometer.

Bengtsfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 846

35 277

Antal, 2018

Medelålder

46,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

228 960

278 954

Kronor, 2017

Tionde lägsta i Sverige

Skattesats

34,40

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

73,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,3

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

19,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

147

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

AHLSTROM-MUNKSJÖ PAPER AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

BENGTSFORS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

41 220

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 996

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

63 203

54 233

kr per invånare, 2018