Bengtsfors

Bengtsfors kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 255 invånare.

Andelen företagare i Bengtsfors kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 81:a bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 265 019 kronor, vilket var den trettonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Bengtsfors kommun är 34,40 procent 2023.

Bengtsfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 255

36 281

Antal, 2022

Medelålder

47,8

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−5,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Femte lägsta i Sverige

Medianinkomst

265 019

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,40

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

16,5

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

74,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,2

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,1

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

18,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

81

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Ahlstrom-Munksjö AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Bengtsfors kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 125

Kommunens skatteintäkter

48 214

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

28 123

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

74 096

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,8

12,3

Procent, 2021

Bengtsfors har landarealen 883 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.