Bengtsfors

Bengtsfors kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 750 människor (2019). Landarealen är 889 kvadratkilometer.

Bengtsfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 750

35 612

Antal, 2019

Medelålder

46,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-1,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

238 888

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,40

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

74,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,0

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

19,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

129

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Ahlstrom-Munksjö AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

BENGTSFORS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

41 220

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 996

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

63 203

54 233

kr per invånare, 2018