Bengtsfors

Bengtsfors kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 9 846 människor (2018). Landarealen är 889 kvadratkilometer.

Bengtsfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 846

35 277

Antal, 2018

Medelålder

46,4

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

236 897

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

34,40

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

74,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,5

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,3

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,3

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

19,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

129

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

AHLSTROM-MUNKSJÖ PAPER AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 325

Största offentliga arbetsgivare

BENGTSFORS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

41 220

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 996

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

63 203

54 233

kr per invånare, 2018