Bengtsfors

Bengtsfors kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 591 invånare.

Andelen företagare i Bengtsfors kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 242 428 kronor, vilket var den elfte lägsta i landet. Kommunalskatten i Bengtsfors kommun är 34,40 procent 2021.

Bengtsfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 591

35 791

Antal, 2020

Medelålder

47,0

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−3,2

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

242 428

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,40

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

15,1

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

74,7

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,5

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

11,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,9

8,5

Procent, 2020

Tionde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,9

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

20,0

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

119

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Ahlstrom-Munksjö AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Bengtsfors kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 869

Kommunens skatteintäkter

43 604

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

26 052

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

67 560

56 219

kr per invånare, 2020

Bengtsfors har landarealen 883 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.