Bengtsfors

Bengtsfors kommun ligger i Västra Götalands län och har 9 409 invånare.

Andelen företagare i Bengtsfors kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 256 540 kronor, vilket var den trettonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Bengtsfors kommun är 34,40 procent 2022.

Bengtsfors Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 409

36 043

Antal, 2021

Medelålder

47,5

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−4,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Fjärde lägsta i Sverige

Medianinkomst

256 540

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,40

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

15,5

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

73,0

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

8,4

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

11,4

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,9

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,1

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

19,9

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

119

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Ahlstrom-Munksjö AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Bengtsfors kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 869

Kommunens skatteintäkter

46 127

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

26 891

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

71 210

58 058

kr per invånare, 2021

Bengtsfors har landarealen 883 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.