Avesta

Avesta kommun ligger i Dalarnas län och har 22 932 invånare.

Andelen företagare i Avesta kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 291 420 kronor. Kommunalskatten i Avesta kommun är 33,60 procent 2023.

Avesta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

22 932

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,7

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

291 420

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,60

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

15,6

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

78,1

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,6

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,8

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

17,3

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

219

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

OUTOKUMPU STAINLESS AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 875

Anställda i kommunen

Avesta kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 975

Kommunens skatteintäkter

50 180

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 391

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

65 539

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,5

12,3

Procent, 2021

Avesta har landarealen 613 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.