Avesta

Avesta kommun ligger i Dalarnas län och har 22 932 invånare.

Andelen företagare i Avesta kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 291 420 kronor. Kommunalskatten i Avesta kommun är 33,60 procent 2023.

Avesta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

22 932

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,5

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

291 420

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,60

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

15,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

78,1

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

5,7

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

9,2

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,6

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

17,9

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

181

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

OUTOKUMPU STAINLESS AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 875

Anställda i kommunen

Avesta kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 975

Kommunens skatteintäkter

48 177

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 147

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

61 538

58 058

kr per invånare, 2021

Avesta har landarealen 613 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.