Avesta

Avesta kommun ligger i Dalarnas län och har 22 753 invånare.

Andelen företagare i Avesta kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 307 060 kronor. Kommunalskatten i Avesta kommun är 33,60 procent 2024.

Avesta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

22 753

36 385

Antal, 2023

Medelålder

45,0

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,4

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

307 060

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,60

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

15,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

79,6

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,4

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,2

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

15,6

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

219

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

OUTOKUMPU STAINLESS AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 825

Anställda i kommunen

Avesta kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 085

Kommunens skatteintäkter

50 180

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 391

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

70 550

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,5

12,3

Procent, 2021

Avesta har landarealen 613 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt.