Avesta

Avesta kommun ligger i Dalarnas län och har en befolkning på 23 256 människor (2017). Landarealen är 616 kvadratkilometer.

Avesta Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

23 256

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,9

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

5,6

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

257 639

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,60

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,6

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

75,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

5,7

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,2

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,5

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,3

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

17,6

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

202

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

OUTOKUMPU STAINLESS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 875

Största offentliga arbetsgivare

AVESTA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 2 025

Kommunens skatteintäkter

44 287

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 530

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

54 682

52 057

kr per invånare, 2017