Åtvidaberg

Åtvidabergs kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 11 503 människor (2019). Landarealen är 690 kvadratkilometer.

Åtvidaberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 503

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,0

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-1,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

270 265

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,94

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,9

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

6,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,3

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

11,4

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

58

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Scanfil Åtvidaberg AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

ÅTVIDABERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

46 250

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 550

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

57 581

55 798

kr per invånare, 2019