Åtvidaberg

Åtvidabergs kommun ligger i Östergötlands län och har en befolkning på 11 537 människor (2018). Landarealen är 690 kvadratkilometer.

Åtvidaberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 537

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,9

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-0,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

270 265

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,94

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

15,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,5

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,8

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

11,9

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

58

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Scanfil Åtvidaberg AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

ÅTVIDABERGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

44 561

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 003

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

55 961

54 233

kr per invånare, 2018