Åtvidaberg

Åtvidabergs kommun ligger i Östergötlands län och har 11 506 invånare.

Andelen företagare i Åtvidabergs kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 293 695 kronor. Kommunalskatten i Åtvidabergs kommun är 33,94 procent 2023.

Åtvidaberg Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 506

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,3

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,0

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

293 695

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,94

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

18,6

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

84,8

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,0

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

8,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,7

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

11,7

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

170

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Scanfil Åtvidaberg AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Åtvidabergs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 325

Kommunens skatteintäkter

50 812

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 754

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

62 813

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,7

12,3

Procent, 2021

Åtvidaberg har landarealen 687 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt.