Åstorp

Åstorps kommun ligger i Skåne län och har 16 308 invånare.

Andelen företagare i Åstorps kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 278 712 kronor. Kommunalskatten i Åstorps kommun är 31,47 procent 2022.

Åstorp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 308

36 043

Antal, 2021

Medelålder

39,3

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

278 712

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,47

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

14,2

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

75,4

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

5,7

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

7,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,8

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,5

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

17,8

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

126

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SAINT-GOBAIN ECOPHON AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Åstorps kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 109

Kommunens skatteintäkter

39 046

46 732

kr per invånare, 2021

Fjärde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 012

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

56 428

58 058

kr per invånare, 2021

Åstorp har landarealen 92 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den artonde minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.