Åstorp

Åstorps kommun ligger i Skåne län och har 16 458 invånare.

Andelen företagare i Åstorps kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 39:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 303 377 kronor. Kommunalskatten i Åstorps kommun är 31,47 procent 2024.

Åstorp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 458

36 385

Antal, 2023

Medelålder

39,7

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

2,5

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

303 377

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

31,47

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

14,5

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

77,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,4

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,5

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,4

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

15,1

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

39

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SAINT-GOBAIN ECOPHON AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Åstorps kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 215

Kommunens skatteintäkter

41 238

46 733

kr per invånare, 2022

Tredje lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 459

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

65 688

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

14,1

12,3

Procent, 2021

Åstorp har landarealen 92 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den artonde minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För medelålder ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.