Åstorp

Åstorps kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 15 940 människor (2019). Landarealen är 93 kvadratkilometer.

Åstorp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

15 940

35 612

Antal, 2019

Medelålder

39,7

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

2,7

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

261 072

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

31,47

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,3

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

75,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,6

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,9

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,6

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,3

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

17,0

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

88

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SAINT-GOBAIN ECOPHON AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 375

Största offentliga arbetsgivare

ÅSTORPS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

37 146

46 730

kr per invånare, 2019

Femte lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 003

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

55 055

55 841

kr per invånare, 2019