Åstorp

Åstorps kommun ligger i Skåne län och har 16 063 invånare.

Andelen företagare i Åstorps kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 268 145 kronor. Kommunalskatten i Åstorps kommun är 31,47 procent 2021.

Åstorp Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

16 063

35 791

Antal, 2020

Medelålder

39,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

1,5

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

268 145

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

31,47

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

13,9

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

76,3

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

5,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

7,8

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,9

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

18,2

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

126

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SAINT-GOBAIN ECOPHON AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Åstorps kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 109

Kommunens skatteintäkter

36 557

46 731

kr per invånare, 2020

Tredje lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 646

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

57 152

56 219

kr per invånare, 2020

Åstorp har landarealen 92 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den artonde minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.