Askersund

Askersunds kommun ligger i Örebro län och har 11 471 invånare.

Andelen företagare i Askersunds kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 279 892 kronor. Kommunalskatten i Askersunds kommun är 33,50 procent 2021.

Askersund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 471

35 791

Antal, 2020

Medelålder

46,4

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

2,6

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

279 892

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,50

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

14,7

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

83,0

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

8,0

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,5

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,9

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

12,2

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

122

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Zinkgruvan Mining Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Askersunds kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 896

Kommunens skatteintäkter

46 446

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

12 994

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

58 553

56 219

kr per invånare, 2020

Askersund har landarealen 817 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.