Askersund

Askersunds kommun ligger i Örebro län och har 11 534 invånare.

Andelen företagare i Askersunds kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 285 987 kronor. Kommunalskatten i Askersunds kommun är 33,40 procent 2022.

Askersund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 534

36 043

Antal, 2021

Medelålder

46,5

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

2,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

285 987

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,40

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

14,7

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,4

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

7,9

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

10,7

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,9

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,5

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

12,3

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

113

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Zinkgruvan Mining Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 475

Anställda i kommunen

Askersunds kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 896

Kommunens skatteintäkter

48 638

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 917

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

60 701

58 058

kr per invånare, 2021

Askersund har landarealen 817 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.