Askersund

Askersunds kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 11 377 människor (2019). Landarealen är 820 kvadratkilometer.

Askersund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 377

35 612

Antal, 2019

Medelålder

46,3

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

274 288

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,50

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,4

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

8,0

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,8

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,2

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

12,1

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

131

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Zinkgruvan Mining Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

ASKERSUNDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 125

Kommunens skatteintäkter

47 038

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 349

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

58 904

55 798

kr per invånare, 2019