Askersund

Askersunds kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 11 175 människor (2017). Landarealen är 820 kvadratkilometer.

Askersund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 175

34 897

Antal, 2017

Medelålder

46,2

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

0,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

264 287

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,50

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,4

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

82,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,2

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,1

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,4

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

178

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

ZINKGRUVAN MINING AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

ASKERSUNDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 125

Kommunens skatteintäkter

45 874

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

11 713

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

57 747

52 057

kr per invånare, 2017