Askersund

Askersunds kommun ligger i Örebro län och har 11 497 invånare.

Andelen företagare i Askersunds kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 297 742 kronor. Kommunalskatten i Askersunds kommun är 34,15 procent 2024.

Askersund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 497

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,9

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

1,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

297 742

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,15

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

15,0

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,8

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,1

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

11,6

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

129

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Zinkgruvan Mining Aktiebolag

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Askersunds kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 946

Kommunens skatteintäkter

51 321

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

14 776

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

64 666

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,3

12,3

Procent, 2021

Askersund har landarealen 817 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är normalstor.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt.