Askersund

Askersunds kommun ligger i Örebro län och har en befolkning på 11 313 människor (2018). Landarealen är 820 kvadratkilometer.

Askersund Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 313

35 277

Antal, 2018

Medelålder

46,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

272 451

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,50

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

82,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

8,3

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,7

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,6

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

13,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

131

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

ZINKGRUVAN MINING AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 425

Största offentliga arbetsgivare

ASKERSUNDS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 125

Kommunens skatteintäkter

46 177

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

10 833

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

56 896

54 233

kr per invånare, 2018