Åsele

Åsele kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 2 819 människor (2018). Landarealen är   4 277 kvadratkilometer.

Åsele Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 819

35 277

Antal, 2018

Femte lägsta i Sverige

Medelålder

47,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-0,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

225 155

278 954

Kronor, 2017

Sjätte lägsta i Sverige

Skattesats

34,45

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

14,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

76,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

10,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,8

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

18,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

287

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

KVALITETS SKOG NORR AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

ÅSELE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 325

Kommunens skatteintäkter

42 739

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

30 907

9 366

kr per invånare, 2018

Tredje högsta i Sverige

Kommunens kostnader

79 769

54 233

kr per invånare, 2018

Näst högsta i Sverige