Åsele

Åsele kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 2 809 människor (2017). Landarealen är   4 277 kvadratkilometer.

Åsele Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 809

34 897

Antal, 2017

Fjärde lägsta i Sverige

Medelålder

47,7

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

-1,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Tionde lägsta i Sverige

Medianinkomst

225 155

278 954

Kronor, 2017

Sjätte lägsta i Sverige

Skattesats

34,45

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,9

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

76,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

10,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,7

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

10,1

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,9

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

19,7

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

287

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

KVALITETS SKOG NORR AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

ÅSELE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 325

Kommunens skatteintäkter

41 860

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

34 227

9 067

kr per invånare, 2017

Högsta i Sverige

Kommunens kostnader

73 400

52 057

kr per invånare, 2017

Fjärde högsta i Sverige