Åsele

Åsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 807 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 247 202 kronor, vilket var den femte lägsta i landet. Kommunalskatten i Åsele kommun är 34,95 procent 2022.

Åsele Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 807

36 043

Antal, 2021

Femte lägsta i Sverige

Medelålder

47,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

247 202

304 068

Kronor, 2020

Femte lägsta i Sverige

Skattesats

34,95

32,24

Procent, 2022

Tredje högsta i Sverige

Andel högutbildade

16,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

9,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

12,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,1

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

252

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

North Grade AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 35

Anställda i kommunen

Åsele kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 375

Kommunens skatteintäkter

45 094

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

35 964

9 774

kr per invånare, 2021

Femte högsta i Sverige

Kommunens kostnader

76 224

58 058

kr per invånare, 2021

Tionde högsta i Sverige

Åsele har landarealen 4 223 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 21:a största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.