Åsele

Åsele kommun ligger i Västerbottens län och har en befolkning på 2 794 människor (2019). Landarealen är   4 277 kvadratkilometer.

Åsele Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 794

35 612

Antal, 2019

Femte lägsta i Sverige

Medelålder

47,5

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-2,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

231 409

288 880

Kronor, 2018

Sjätte lägsta i Sverige

Skattesats

34,95

32,28

Procent, 2020

Femte högsta i Sverige

Andel högutbildade

14,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,6

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

10,1

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,8

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,7

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,7

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

18,5

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

271

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

KVALITETS SKOG NORR AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

ÅSELE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 325

Kommunens skatteintäkter

42 739

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

30 907

9 366

kr per invånare, 2018

Tredje högsta i Sverige

Kommunens kostnader

79 769

54 233

kr per invånare, 2018

Näst högsta i Sverige