Åsele

Åsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 805 invånare.

Åsele kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den sextonde högsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 240 192 kronor, vilket var den åttonde lägsta i landet. Kommunalskatten i Åsele kommun är 34,95 procent 2021.

Åsele Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 805

35 791

Antal, 2020

Femte lägsta i Sverige

Medelålder

47,5

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

240 192

296 484

Kronor, 2019

Åttonde lägsta i Sverige

Skattesats

34,95

32,27

Procent, 2021

Fjärde högsta i Sverige

Andel högutbildade

15,0

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

79,6

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

10,7

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

12,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,4

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

5,3

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

15,3

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

261

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

KVALITETS SKOG NORR AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 35

Anställda i kommunen

Åsele kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 300

Kommunens skatteintäkter

43 032

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

35 622

9 773

kr per invånare, 2020

Sjätte högsta i Sverige

Kommunens kostnader

74 945

56 219

kr per invånare, 2020

Tionde högsta i Sverige

Åsele har landarealen 4 223 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 21:a största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.