Åsele

Åsele kommun ligger i Västerbottens län och har 2 782 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 253 408 kronor, vilket var den tredje lägsta i landet. Kommunalskatten i Åsele kommun är 34,95 procent 2023.

Åsele Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 782

36 281

Antal, 2022

Femte lägsta i Sverige

Medelålder

47,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,4

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

253 408

314 116

Kronor, 2021

Tredje lägsta i Sverige

Skattesats

34,95

32,24

Procent, 2023

Tredje högsta i Sverige

Andel högutbildade

16,1

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

9,9

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

14,0

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,6

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

239

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

North Grade AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 35

Anställda i kommunen

Åsele kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 375

Kommunens skatteintäkter

45 094

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

35 964

9 774

kr per invånare, 2021

Femte högsta i Sverige

Kommunens kostnader

76 224

58 058

kr per invånare, 2021

Tionde högsta i Sverige

Åsele har landarealen 4 223 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 21:a största i landet.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.