Arvika

Arvika kommun ligger i Värmlands län och har 25 932 invånare.

Andelen företagare i Arvika kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 266 504 kronor. Kommunalskatten i Arvika kommun är 33,64 procent 2021.

Arvika Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

25 932

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,0

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−0,5

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

266 504

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,64

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

18,4

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

78,6

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,6

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,8

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,4

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

16,3

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

193

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

Volvo Construction Equipment AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 825

Anställda i kommunen

Arvika kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 130

Kommunens skatteintäkter

42 036

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 346

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

58 610

56 219

kr per invånare, 2020

Arvika har landarealen 1 649 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 55:e största i landet.