Arvika

Arvika kommun ligger i Värmlands län och har 25 832 invånare.

Andelen företagare i Arvika kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 288 130 kronor. Kommunalskatten i Arvika kommun är 33,43 procent 2023.

Arvika Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

25 832

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,4

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−0,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

288 130

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,43

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

19,5

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

82,7

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,7

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,5

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

286

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Volvo Construction Equipment AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 825

Anställda i kommunen

Arvika kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 125

Kommunens skatteintäkter

47 748

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 572

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 296

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,8

12,3

Procent, 2021

Arvika har landarealen 1 649 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 55:e största i landet.