Arvika

Arvika kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 26 082 människor (2018). Landarealen är 1 659 kvadratkilometer.

Arvika Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 082

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,7

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

259 296

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,70

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

7,0

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

181

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Volvo Construction Equipment AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 825

Största offentliga arbetsgivare

ARVIKA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 075

Kommunens skatteintäkter

41 544

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

16 116

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 064

54 233

kr per invånare, 2018