Arvika

Arvika kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 26 045 människor (2019). Landarealen är 1 659 kvadratkilometer.

Arvika Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

26 045

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,8

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

0,0

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

259 296

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

32,70

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

17,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

77,7

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,3

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,9

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,7

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

14,9

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

181

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Volvo Construction Equipment AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 825

Största offentliga arbetsgivare

ARVIKA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 3 075

Kommunens skatteintäkter

41 980

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 149

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

60 196

55 798

kr per invånare, 2019