Arvika

Arvika kommun ligger i Värmlands län och har 25 682 invånare.

Andelen företagare i Arvika kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 308 050 kronor. Kommunalskatten i Arvika kommun är 33,43 procent 2024.

Arvika Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

25 682

36 385

Antal, 2023

Medelålder

45,7

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,0

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

308 050

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,43

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

19,5

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

82,7

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,4

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,9

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

13,2

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

286

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Volvo Construction Equipment AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 875

Anställda i kommunen

Arvika kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 2 203

Kommunens skatteintäkter

47 748

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 572

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

72 957

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

12,8

12,3

Procent, 2021

Arvika har landarealen 1 649 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 55:e största i landet.