Arvika

Arvika kommun ligger i Värmlands län och har 25 854 invånare.

Andelen företagare i Arvika kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 280 728 kronor. Kommunalskatten i Arvika kommun är 33,43 procent 2022.

Arvika Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

25 854

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,3

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,9

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

280 728

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,43

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

18,9

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

77,7

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,6

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

9,5

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,6

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

268

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Volvo Construction Equipment AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 825

Anställda i kommunen

Arvika kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 2 130

Kommunens skatteintäkter

46 307

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 405

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

63 669

58 058

kr per invånare, 2021

Arvika har landarealen 1 649 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 55:e största i landet.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.