Arvidsjaur

Arvidsjaurs kommun ligger i Norrbottens län och har 6 143 invånare.

Andelen företagare i Arvidsjaurs kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 286 412 kronor. Kommunalskatten i Arvidsjaurs kommun är 34,14 procent 2022.

Arvidsjaur Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 143

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−3,0

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

286 412

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,14

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

16,3

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

82,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,5

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

15,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

218

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Laponia Hotell & Konferens AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Arvidsjaurs kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 925

Kommunens skatteintäkter

52 078

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 624

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

75 407

58 058

kr per invånare, 2021

Arvidsjaur har landarealen 5 655 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sjuttonde största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.