Arvidsjaur

Arvidsjaurs kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 6 334 människor (2018). Landarealen är 5 699 kvadratkilometer.

Arvidsjaur Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 334

35 277

Antal, 2018

Medelålder

45,3

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

-2,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Sjunde lägsta i Sverige

Medianinkomst

263 020

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,14

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,2

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

82,4

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,4

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,6

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,7

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

16,5

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

280

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

LAPONIA HOTELL & KONFERENS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 35

Största offentliga arbetsgivare

ARVIDSJAURS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 725

Kommunens skatteintäkter

46 837

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 857

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

65 570

52 057

kr per invånare, 2017