Arvidsjaur

Arvidsjaurs kommun ligger i Norrbottens län och har 6 111 invånare.

Andelen företagare i Arvidsjaurs kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 292 809 kronor. Kommunalskatten i Arvidsjaurs kommun är 34,14 procent 2023.

Arvidsjaur Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

6 111

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,2

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,8

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

292 809

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,14

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

17,1

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

82,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

13,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,4

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,2

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

14,9

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

149

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Laponia Hotell & Konferens AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 75

Anställda i kommunen

Arvidsjaurs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 925

Kommunens skatteintäkter

53 951

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 922

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

76 986

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,7

12,3

Procent, 2021

Arvidsjaur har landarealen 5 655 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den sjuttonde största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.