Arjeplog

Arjeplogs kommun ligger i Norrbottens län och har 2 707 invånare.

Arjeplogs kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den femtonde högsta andelen företagare i landet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 278 802 kronor. Kommunalskatten i Arjeplogs kommun är 34,84 procent 2022.

Arjeplog Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 707

36 043

Antal, 2021

Fjärde lägsta i Sverige

Medelålder

47,9

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−3,1

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

278 802

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,84

32,24

Procent, 2022

Tionde högsta i Sverige

Andel högutbildade

16,4

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

83,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

10,7

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

7,2

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Åttonde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,9

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,9

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

11,5

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

110

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

TJINTOKK KOMMANDITBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 35

Anställda i kommunen

Arjeplogs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 293

Kommunens skatteintäkter

52 993

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

28 233

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

77 690

58 058

kr per invånare, 2021

Åttonde högsta i Sverige

Arjeplog har landarealen 12 557 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den fjärde största i landet.

För måtten andel företagare och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten invånare i kommunen och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.