Arjeplog

Arjeplogs kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 2 794 människor (2018). Landarealen är 12 804 kvadratkilometer.

Arjeplog Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 794

35 277

Antal, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Medelålder

47,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-3,2

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Tredje lägsta i Sverige

Medianinkomst

261 447

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

34,84

32,19

Procent, 2019

Sjätte högsta i Sverige

Andel högutbildade

14,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,0

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

14,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

165

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

TJINTOKK AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

ARJEPLOGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 325

Kommunens skatteintäkter

51 147

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 777

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

73 186

54 233

kr per invånare, 2018

Sjätte högsta i Sverige