Arjeplog

Arjeplogs kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 2 821 människor (2017). Landarealen är 12 804 kvadratkilometer.

Arjeplog Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 821

34 897

Antal, 2017

Femte lägsta i Sverige

Medelålder

47,0

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

-3,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Fjärde lägsta i Sverige

Medianinkomst

260 258

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,84

32,19

Procent, 2019

Sjätte högsta i Sverige

Andel högutbildade

14,3

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

84,8

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

9,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

13,1

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

6,5

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

13,2

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

148

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

TJINTOKK AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 75

Största offentliga arbetsgivare

ARJEPLOGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 325

Kommunens skatteintäkter

49 524

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 907

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

68 582

52 057

kr per invånare, 2017