Arjeplog

Arjeplogs kommun ligger i Norrbottens län och har 2 667 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 290 271 kronor. Kommunalskatten i Arjeplogs kommun är 34,84 procent 2023.

Arjeplog Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 667

36 281

Antal, 2022

Fjärde lägsta i Sverige

Medelålder

48,3

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−4,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Sjunde lägsta i Sverige

Medianinkomst

290 271

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,84

32,24

Procent, 2023

Nionde högsta i Sverige

Andel högutbildade

16,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

85,9

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

14,2

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,2

6,7

Procent, 2022

Åttonde lägsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

4,6

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

11,1

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

181

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

TJINTOKK KOMMANDITBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 35

Anställda i kommunen

Arjeplogs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 375

Kommunens skatteintäkter

56 117

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

32 405

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

85 620

60 935

kr per invånare, 2022

Femte högsta i Sverige

Företagens lönsamhet

11,8

12,3

Procent, 2021

Arjeplog har landarealen 12 557 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den fjärde största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten invånare i kommunen och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.