Arjeplog

Arjeplogs kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 2 785 människor (2019). Landarealen är 12 804 kvadratkilometer.

Arjeplog Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 785

35 612

Antal, 2019

Fjärde lägsta i Sverige

Medelålder

47,0

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-3,2

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Nionde lägsta i Sverige

Medianinkomst

263 923

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,84

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

14,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

9,6

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

11,6

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

5,9

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

14,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

165

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

TJINTOKK AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

ARJEPLOGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 325

Kommunens skatteintäkter

51 147

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 777

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

73 186

54 233

kr per invånare, 2018

Sjätte högsta i Sverige