Arjeplog

Arjeplogs kommun ligger i Norrbottens län och har 2 718 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 267 985 kronor. Kommunalskatten i Arjeplogs kommun är 34,84 procent 2021.

Arjeplog Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

2 718

35 791

Antal, 2020

Fjärde lägsta i Sverige

Medelålder

47,6

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−3,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

267 985

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,84

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

16,0

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

83,3

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

10,3

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

10,1

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,6

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,0

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

13,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

102

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

TJINTOKK KOMMANDITBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 35

Anställda i kommunen

Arjeplogs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 293

Kommunens skatteintäkter

51 266

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 016

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

69 932

56 219

kr per invånare, 2020

Arjeplog har landarealen 12 557 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den fjärde största i landet.

För måtten andel företagare och kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet invånare i kommunen är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens och medelålder ligger värdena relativt högt.