Årjäng

Årjängs kommun ligger i Värmlands län och har 9 893 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Företagsklimatet rankas som det 58:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 316 624 kronor. Kommunalskatten i Årjängs kommun är 33,65 procent 2024.

Årjäng Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 893

36 385

Antal, 2023

Medelålder

45,2

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,0

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

316 624

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,65

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

13,6

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

83,5

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

14,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

10,6

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,3

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,3

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

9,9

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

58

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Norlandia Care AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Årjängs kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 736

Kommunens skatteintäkter

41 622

46 733

kr per invånare, 2022

Femte lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 983

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

71 370

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

10,8

12,3

Procent, 2021

Åttonde lägsta i Sverige

Årjäng har landarealen 1 409 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 68:e största i landet.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.