Årjäng

Årjängs kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 10 011 människor (2018). Landarealen är 1 420 kvadratkilometer.

Årjäng Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 011

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

1,4

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

215 810

278 954

Kronor, 2017

Lägsta i Sverige

Skattesats

33,65

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

11,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

69,9

79,1

Procent, 2017

Sjätte lägsta i Sverige

Andel företagare

9,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

5,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Femte lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

4,7

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

11,9

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

108

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

HANZA WERMECH AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

ÅRJÄNGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 825

Kommunens skatteintäkter

36 731

45 530

kr per invånare, 2018

Femte lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 555

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

58 083

54 233

kr per invånare, 2018