Årjäng

Årjängs kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 9 948 människor (2017). Landarealen är 1 420 kvadratkilometer.

Årjäng Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 948

34 897

Antal, 2017

Medelålder

44,2

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

215 810

278 954

Kronor, 2017

Lägsta i Sverige

Skattesats

33,65

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

11,7

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

69,9

79,1

Procent, 2017

Sjätte lägsta i Sverige

Andel företagare

9,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

7,4

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,0

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

11,7

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

108

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

HANZA WERMECH AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

ÅRJÄNGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 825

Kommunens skatteintäkter

35 968

44 794

kr per invånare, 2017

Tredje lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 527

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

55 179

52 057

kr per invånare, 2017