Årjäng

Årjängs kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 10 070 människor (2019). Landarealen är 1 420 kvadratkilometer.

Årjäng Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

10 070

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,3

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

1,1

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

228 752

288 880

Kronor, 2018

Näst lägsta i Sverige

Skattesats

33,65

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

11,8

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

69,5

79,5

Procent, 2018

Fjärde lägsta i Sverige

Andel företagare

9,2

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

5,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Femte lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,1

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

4,3

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

11,0

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

161

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

FÖRENADE CARE AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

ÅRJÄNGS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 825

Kommunens skatteintäkter

36 726

46 730

kr per invånare, 2019

Sjunde lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 040

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

59 246

55 798

kr per invånare, 2019