Årjäng

Årjängs kommun ligger i Värmlands län och har 9 942 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 286 137 kronor. Kommunalskatten i Årjängs kommun är 33,65 procent 2022.

Årjäng Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 942

36 043

Antal, 2021

Medelålder

44,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−0,7

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

286 137

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,65

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

12,6

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

69,5

78,3

Procent, 2020

Sjätte lägsta i Sverige

Andel företagare

9,3

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

9,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

13,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

158

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

FÖRENADE CARE AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Årjängs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 670

Kommunens skatteintäkter

40 028

46 732

kr per invånare, 2021

Femte lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 432

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

64 068

58 058

kr per invånare, 2021

Årjäng har landarealen 1 409 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 68:e största i landet.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.