Årjäng

Årjängs kommun ligger i Värmlands län och har 9 914 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 292 112 kronor. Kommunalskatten i Årjängs kommun är 33,65 procent 2023.

Årjäng Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 914

36 281

Antal, 2022

Medelålder

44,7

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,5

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

292 112

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,65

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

12,6

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

71,0

79,6

Procent, 2021

Femte lägsta i Sverige

Andel företagare

9,4

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,8

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,0

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

13,1

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

178

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Hanza Wermech AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Årjängs kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 875

Kommunens skatteintäkter

40 028

46 732

kr per invånare, 2021

Femte lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 432

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

64 068

58 058

kr per invånare, 2021

Årjäng har landarealen 1 409 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 68:e största i landet.

För måttet andel företagare är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.