Årjäng

Årjängs kommun ligger i Värmlands län och har 9 996 invånare.

Kommunen har högre andel företagare än genomsnittet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 233 988 kronor, vilket var den tredje lägsta i landet. Kommunalskatten i Årjängs kommun är 33,65 procent 2021.

Årjäng Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 996

35 791

Antal, 2020

Medelålder

44,6

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

0,5

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

233 988

296 484

Kronor, 2019

Tredje lägsta i Sverige

Skattesats

33,65

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

12,2

28,9

Procent, 2020

Tionde lägsta i Sverige

Förvärvsfrekvens

70,0

79,3

Procent, 2019

Sjätte lägsta i Sverige

Andel företagare

9,4

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,7

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

4,2

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

11,7

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

158

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

FÖRENADE CARE AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Årjängs kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 670

Kommunens skatteintäkter

37 288

46 731

kr per invånare, 2020

Femte lägsta i Sverige

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 116

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

60 594

56 219

kr per invånare, 2020

Årjäng har landarealen 1 409 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 68:e största i landet.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt. Värdet hör till landets 20 lägsta för kommunens skatteintäkter.