Åre

Åre kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 11 268 människor (2017). Landarealen är 7 263 kvadratkilometer.

Åre Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 268

34 897

Antal, 2017

Medelålder

40,5

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

6,8

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

259 118

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,42

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

20,9

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

83,4

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

12,3

6,3

Procent, 2017

Fjärde högsta i Sverige

Nyföretagande

18,9

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Näst högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,9

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

10,8

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

107

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SKISTAR AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

ÅRE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

40 009

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 926

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

55 923

52 057

kr per invånare, 2017