Åre

Åre kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 11 529 människor (2018). Landarealen är 7 263 kvadratkilometer.

Åre Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 529

35 277

Antal, 2018

Medelålder

40,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

8,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Nionde högsta i Sverige

Medianinkomst

259 118

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,42

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

21,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

83,4

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

12,3

6,3

Procent, 2017

Fjärde högsta i Sverige

Nyföretagande

17,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Näst högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,4

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

3,5

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

11,2

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

107

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SKISTAR AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

ÅRE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

40 677

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 832

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

59 273

54 233

kr per invånare, 2018