Åre

Åre kommun ligger i Jämtlands län och har 12 330 invånare.

Åre kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den tredje högsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 301 568 kronor. Kommunalskatten i Åre kommun är 33,92 procent 2024.

Åre Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 330

36 281

Antal, 2022

Medelålder

40,4

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

5,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

301 568

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,92

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

26,3

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

86,6

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

17,9

9,2

Procent, 2022

Tredje högsta i Sverige

Nyföretagande

22,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

3,4

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

2,7

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

10,0

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

196

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SkiStar Aktiebolag

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 225

Anställda i kommunen

Åre kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 056

Kommunens skatteintäkter

46 788

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 402

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

61 103

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

12,9

12,3

Procent, 2021

Åre har landarealen 7 195 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den elfte största i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.