Åre

Åre kommun ligger i Jämtlands län och har 12 271 invånare.

Åre kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den näst högsta andelen företagare i landet. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 288 527 kronor. Kommunalskatten i Åre kommun är 33,92 procent 2022.

Åre Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 271

36 043

Antal, 2021

Medelålder

40,1

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

6,4

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Nionde högsta i Sverige

Medianinkomst

288 527

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,92

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

25,2

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

81,8

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

13,4

6,2

Procent, 2020

Näst högsta i Sverige

Nyföretagande

18,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Tredje högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,3

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

2,8

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

10,7

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

129

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SkiStar Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Åre kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 019

Kommunens skatteintäkter

44 399

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 068

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

60 424

58 058

kr per invånare, 2021

Åre har landarealen 7 195 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den elfte största i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.