Åre

Åre kommun ligger i Jämtlands län och har en befolkning på 11 727 människor (2019). Landarealen är 7 263 kvadratkilometer.

Åre Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

11 727

35 612

Antal, 2019

Medelålder

40,1

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

5,8

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

270 638

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,92

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

21,6

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

84,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

12,5

6,1

Procent, 2018

Näst högsta i Sverige

Nyföretagande

17,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Näst högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,3

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

3,2

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

9,7

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

85

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SkiStar Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

ÅRE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 275

Kommunens skatteintäkter

42 822

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 322

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

60 962

55 798

kr per invånare, 2019