Åre

Åre kommun ligger i Jämtlands län och har 12 049 invånare.

Åre kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den fjärde högsta andelen företagare i landet. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 278 484 kronor. Kommunalskatten i Åre kommun är 33,92 procent 2021.

Åre Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 049

35 791

Antal, 2020

Medelålder

40,0

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

6,9

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Sjätte högsta i Sverige

Medianinkomst

278 484

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,92

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

23,9

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

81,9

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

13,0

6,1

Procent, 2019

Fjärde högsta i Sverige

Nyföretagande

18,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Tredje högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,2

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

3,1

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

10,8

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

128

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

SkiStar Aktiebolag

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 275

Anställda i kommunen

Åre kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 019

Kommunens skatteintäkter

42 094

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 515

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

62 328

56 219

kr per invånare, 2020

Åre har landarealen 7 195 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den elfte största i landet.

För måttet andel högutbildade är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För medelålder ligger värdet relativt lågt.