Åre

Åre kommun ligger i Jämtlands län och har 12 330 invånare.

Åre kommun utmärker sig med hög företagsamhet och har den näst högsta andelen företagare i landet. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 301 568 kronor. Kommunalskatten i Åre kommun är 33,92 procent 2023.

Åre Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 330

36 281

Antal, 2022

Medelålder

40,4

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

5,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

301 568

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,92

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

26,3

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

83,4

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

13,7

6,1

Procent, 2021

Näst högsta i Sverige

Nyföretagande

22,1

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Högsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

4,2

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

2,7

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

10,0

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

153

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

SkiStar Aktiebolag

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 325

Anställda i kommunen

Åre kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 475

Kommunens skatteintäkter

46 788

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 402

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

61 103

60 935

kr per invånare, 2022

Åre har landarealen 7 195 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den elfte största i landet.

För måtten andel högutbildade och andel företagare är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måtten andel förtidspensionärer och andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt lågt.