Arboga

Arboga kommun ligger i Västmanlands län och har en befolkning på 14 138 människor (2018). Landarealen är 327 kvadratkilometer.

Arboga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 138

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,2

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

2,0

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

263 208

287 064

Kronor, 2018

Skattesats

33,29

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

16,9

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

78,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,9

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,1

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,0

4,7

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

16,3

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

134

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SAAB AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 475

Största offentliga arbetsgivare

ARBOGA KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 375

Kommunens skatteintäkter

43 910

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 115

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

59 440

54 233

kr per invånare, 2018