Arboga

Arboga kommun ligger i Västmanlands län och har 14 083 invånare.

Andelen företagare i Arboga kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 282 803 kronor. Kommunalskatten i Arboga kommun är 33,29 procent 2023.

Arboga Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

14 083

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,2

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

0,0

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

282 803

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,29

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

19,1

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

80,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

8,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

9,9

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,0

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,5

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

215

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SAAB AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 375

Anställda i kommunen

Arboga kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 375

Kommunens skatteintäkter

50 239

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

17 827

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

70 750

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,6

12,3

Procent, 2021

Arboga har landarealen 325 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 68:e minsta i landet.