Ängelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har en befolkning på 41 786 människor (2017). Landarealen är 423 kvadratkilometer.

Ängelholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

41 786

34 897

Antal, 2017

Medelålder

43,4

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

278 738

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

31,67

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

21,6

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

82,4

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,4

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,9

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,9

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

5,6

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

12,6

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

21

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SWEROCK AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 525

Största offentliga arbetsgivare

ÄNGELHOLMS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 3 225

Kommunens skatteintäkter

43 502

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

7 931

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

50 295

52 057

kr per invånare, 2017