Ängelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har 44 866 invånare.

Andelen företagare i Ängelholms kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 26:e bästa i Sverige. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 334 091 kronor. Kommunalskatten i Ängelholms kommun är 31,47 procent 2024.

Ängelholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

44 866

36 385

Antal, 2023

Medelålder

44,1

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

4,6

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

334 091

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

31,47

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

24,5

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

84,4

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,4

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

11,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,0

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

4,3

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

10,8

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

26

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Koenigsegg Automotive AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 525

Anställda i kommunen

Ängelholms kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 057

Kommunens skatteintäkter

49 437

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 364

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

66 001

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,0

12,3

Procent, 2021

Ängelholm har landarealen 420 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 99:e minsta i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande. För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden låga och trenden under de senaste fem åren sjunkande.