Ängelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har 44 268 invånare.

Andelen företagare i Ängelholms kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 26:e bästa i Sverige. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 319 900 kronor. Kommunalskatten i Ängelholms kommun är 31,47 procent 2023.

Ängelholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

44 268

36 281

Antal, 2022

Medelålder

43,9

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

4,2

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

319 900

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

31,47

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

24,5

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

83,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,2

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,8

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,0

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

4,1

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

12,0

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

26

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Boozt Fulfilment & Logistics AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 625

Anställda i kommunen

Ängelholms kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 3 425

Kommunens skatteintäkter

49 437

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 364

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

59 504

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,0

12,3

Procent, 2021

Ängelholm har landarealen 420 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 99:e minsta i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt.