Ängelholm

Ängelholms kommun ligger i Skåne län och har 43 633 invånare.

Andelen företagare i Ängelholms kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 29:e bästa i Sverige. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 307 839 kronor. Kommunalskatten i Ängelholms kommun är 31,47 procent 2022.

Ängelholm Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

43 633

36 043

Antal, 2021

Medelålder

43,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

3,6

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

307 839

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

31,47

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

23,7

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

83,7

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,2

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,0

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

4,4

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

12,6

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

29

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Boozt Fulfilment & Logistics AB

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 625

Anställda i kommunen

Ängelholms kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 3 425

Kommunens skatteintäkter

47 439

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

13 184

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

56 859

58 058

kr per invånare, 2021

Ängelholm har landarealen 420 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 99:e minsta i landet.

För måttet invånare i kommunen är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt högt.