Ånge

Ånge kommun ligger i Västernorrlands län och har 9 109 invånare.

Andelen företagare i Ånge kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 297 323 kronor. Kommunalskatten i Ånge kommun är 34,62 procent 2024.

Ånge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 109

36 385

Antal, 2023

Medelålder

47,1

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−1,3

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

297 323

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

34,62

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

14,2

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,3

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

11,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,3

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

13,7

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

192

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Webhelp Sweden AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Ånge kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 831

Kommunens skatteintäkter

52 831

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 897

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

81 004

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,7

12,3

Procent, 2021

Ånge har landarealen 3 050 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 29:e största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt.