Ånge

Ånge kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 9 411 människor (2018). Landarealen är 3 068 kvadratkilometer. 

Ånge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 411

35 277

Antal, 2018

Medelålder

46,5

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

-0,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

250 541

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

34,62

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

12,4

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

78,5

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

7,5

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

9,5

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,2

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,5

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

18,1

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

277

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE CHEMICALS AB

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

ÅNGE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

45 741

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

19 418

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

65 005

52 057

kr per invånare, 2017