Ånge

Ånge kommun ligger i Västernorrlands län och har 9 226 invånare.

Andelen företagare i Ånge kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 268 914 kronor. Kommunalskatten i Ånge kommun är 34,62 procent 2021.

Ånge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 226

35 791

Antal, 2020

Medelålder

46,6

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−2,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

268 914

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

34,62

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

13,5

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

80,7

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

7,8

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

9,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,4

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

6,4

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

15,4

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

264

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Webhelp Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Ånge kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 792

Kommunens skatteintäkter

48 411

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 804

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

68 999

56 219

kr per invånare, 2020

Ånge har landarealen 3 050 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 29:e största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt.