Ånge

Ånge kommun ligger i Västernorrlands län och har en befolkning på 9 316 människor (2019). Landarealen är 3 068 kvadratkilometer. 

Ånge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 316

35 612

Antal, 2019

Medelålder

46,6

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-1,9

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

260 070

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

34,62

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

12,7

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,2

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

7,3

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,0

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,5

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

6,6

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,5

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

275

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

Webhelp Sweden AB

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 125

Största offentliga arbetsgivare

ÅNGE KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 275

Kommunens skatteintäkter

48 691

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

18 856

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

68 296

55 798

kr per invånare, 2019