Ånge

Ånge kommun ligger i Västernorrlands län och har 9 143 invånare.

Andelen företagare i Ånge kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 282 775 kronor. Kommunalskatten i Ånge kommun är 34,62 procent 2023.

Ånge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 143

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,9

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

282 775

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,62

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

14,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,2

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

8,3

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

11,6

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

6,5

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,0

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,0

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

216

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

Webhelp Sweden AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Ånge kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 975

Kommunens skatteintäkter

49 938

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 125

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

72 890

58 058

kr per invånare, 2021

Ånge har landarealen 3 050 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 29:e största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.