Ånge

Ånge kommun ligger i Västernorrlands län och har 9 143 invånare.

Andelen företagare i Ånge kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 282 775 kronor. Kommunalskatten i Ånge kommun är 34,62 procent 2024.

Ånge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 143

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,9

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,9

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

282 775

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

34,62

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

14,2

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

81,3

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

11,3

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,0

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,2

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,0

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

16,0

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

192

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Webhelp Sweden AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Ånge kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 831

Kommunens skatteintäkter

52 831

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 897

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

76 060

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,7

12,3

Procent, 2021

Ånge har landarealen 3 050 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 29:e största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt.