Ånge

Ånge kommun ligger i Västernorrlands län och har 9 233 invånare.

Andelen företagare i Ånge kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 276 997 kronor. Kommunalskatten i Ånge kommun är 34,62 procent 2022.

Ånge Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

9 233

36 043

Antal, 2021

Medelålder

46,6

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,9

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

276 997

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

34,62

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

14,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

80,0

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

8,3

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

9,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,2

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,2

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

16,9

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

264

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

Webhelp Sweden AB

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Ånge kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 792

Kommunens skatteintäkter

49 938

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 125

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

72 890

58 058

kr per invånare, 2021

Ånge har landarealen 3 050 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 29:e största i landet.

För måttet kommunens skatteintäkter är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För medelålder ligger värdet relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.