Åmål

Åmål kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 12 610 människor (2019). Landarealen är 484 kvadratkilometer.

Åmål Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 610

35 612

Antal, 2019

Medelålder

45,1

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-1,5

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

243 094

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,94

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

16,8

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

75,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,0

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

8,1

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

13,2

7,0

Procent, 2019

Tredje högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,8

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

21,4

12,7

Procent, 2019

Åttonde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

187

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SPICER NORDISKA KARDAN AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

ÅMÅLS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 525

Kommunens skatteintäkter

42 390

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 903

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

66 378

55 841

kr per invånare, 2019