Åmål

Åmål kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 12 720 människor (2018). Landarealen är 484 kvadratkilometer.

Åmål Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 720

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,8

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

0,9

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

243 094

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,94

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

16,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

75,0

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,3

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

13,2

7,0

Procent, 2019

Tredje högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

6,1

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

21,1

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

187

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

SPICER NORDISKA KARDAN AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

ÅMÅLS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 525

Kommunens skatteintäkter

40 595

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

22 670

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

63 717

54 233

kr per invånare, 2018