Åmål

Åmål kommun ligger i Västra Götalands län och har en befolkning på 12 711 människor (2017). Landarealen är 484 kvadratkilometer.

Åmål Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 711

34 897

Antal, 2017

Medelålder

44,6

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

3,1

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

235 056

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,94

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

15,7

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

75,3

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,0

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

10,2

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

12,6

7,0

Procent, 2018

Sjunde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

6,6

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

19,5

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

232

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

SPICER NORDISKA KARDAN AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 175

Största offentliga arbetsgivare

ÅMÅLS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 575

Kommunens skatteintäkter

40 218

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 709

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

60 552

52 057

kr per invånare, 2017