Åmål

Åmåls kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 318 invånare.

Andelen företagare i Åmåls kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 264 240 kronor. Kommunalskatten i Åmåls kommun är 33,94 procent 2022.

Åmål Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 318

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−3,2

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

264 240

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,94

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

18,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

76,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

7,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

11,6

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

5,5

3,9

Procent, 2021

Andel bidragsförsörjda

21,4

13,9

Procent, 2021

Åttonde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

283

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SPICER NORDISKA KARDAN AKTIEBOLAG

Antal anställda, 2022-11-01 00:00:00

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Åmåls kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 625

Kommunens skatteintäkter

44 568

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 373

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

70 626

58 058

kr per invånare, 2021

Åmål har landarealen 481 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 115:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.