Åmål

Åmåls kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 216 invånare.

Andelen företagare i Åmåls kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 273 060 kronor. Kommunalskatten i Åmåls kommun är 33,94 procent 2023.

Åmål Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 216

36 281

Antal, 2022

Medelålder

46,1

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−3,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

273 060

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,94

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

18,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

78,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,4

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,7

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

20,6

11,9

Procent, 2022

Sjunde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

182

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SPICER NORDISKA KARDAN AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Åmåls kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 625

Kommunens skatteintäkter

46 959

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

28 050

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

74 417

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,7

12,3

Procent, 2021

Åmål har landarealen 481 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 115:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt.