Åmål

Åmåls kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 216 invånare.

Andelen företagare i Åmåls kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 273 060 kronor. Kommunalskatten i Åmåls kommun är 33,94 procent 2023.

Åmål Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 216

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,8

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−3,1

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

273 060

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,94

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

18,0

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

76,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

6,6

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

10,9

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

9,7

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

5,4

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

21,4

13,9

Procent, 2021

Åttonde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

213

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

SPICER NORDISKA KARDAN AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Åmåls kommun

Antal årsarbetande, År 2022

Antal årsarbetande: 1 625

Kommunens skatteintäkter

44 568

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

27 373

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

70 626

58 058

kr per invånare, 2021

Åmål har landarealen 481 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 115:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.