Åmål

Åmåls kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 441 invånare.

Andelen företagare i Åmåls kommun är genomsnittlig. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 250 075 kronor, vilket var den 26:e lägsta i landet. Kommunalskatten i Åmåls kommun är 33,94 procent 2021.

Åmål Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 441

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,4

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−2,1

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

250 075

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,94

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

17,4

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

74,9

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,1

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

7,9

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

13,7

8,5

Procent, 2020

Sjunde högsta i Sverige

Andel förtidspensionärer

5,6

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

22,3

13,4

Procent, 2020

Fjärde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

283

Ordningstal, 2021

Största privata arbetsgivare

SPICER NORDISKA KARDAN AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 125

Anställda i kommunen

Åmåls kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 1 216

Kommunens skatteintäkter

42 593

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

26 487

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

68 274

56 219

kr per invånare, 2020

Åmål har landarealen 481 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 115:e minsta i landet.

För måttet andel bidragsförsörjda är kommunens värden höga och trenden under de senaste fem åren stigande.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) ligger värdet relativt högt. För förvärvsfrekvens ligger värdet relativt lågt.