Åmål

Åmåls kommun ligger i Västra Götalands län och har 12 006 invånare.

Andelen företagare i Åmåls kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 289 246 kronor. Kommunalskatten i Åmåls kommun är 33,94 procent 2024.

Åmål Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

12 006

36 385

Antal, 2023

Medelålder

46,5

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−3,5

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

289 246

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,94

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

18,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

78,8

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

9,4

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

8,4

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,5

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

5,9

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

18,2

11,7

Procent, 2023

Åttonde högsta i Sverige

Företagsklimat, ranking 1-290

182

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

SPICER NORDISKA KARDAN AKTIEBOLAG

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Åmåls kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 228

Kommunens skatteintäkter

46 959

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

28 050

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

83 587

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,7

12,3

Procent, 2021

Åmål har landarealen 481 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 115:e minsta i landet.

För arbetslöshet (Arbetsförmedlingen) och medelålder ligger värdena relativt högt. Värdet hör till landets 20 högsta för kommunens kostnader.