Älvsbyn

Älvsbyns kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 8 274 människor (2017). Landarealen är   1 713 kvadratkilometer.

Älvsbyn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 274

34 897

Antal, 2017

Medelålder

44,5

41,2

År, 2017

Befolkningsökning

1,3

3,8

Procent, treårsbasis, 2014-2017

Medianinkomst

253 176

278 954

Kronor, 2017

Skattesats

33,79

32,19

Procent, 2019

Andel högutbildade

13,1

27,0

Procent, 2017

Förvärvsfrekvens

80,2

79,1

Procent, 2017

Andel företagare

6,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

6,6

11,2

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2017

Sjunde lägsta i Sverige

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,5

7,0

Procent, 2018

Andel förtidspensionärer

7,6

5,0

Procent, 2017

Andel bidragsförsörjda

16,6

13,3

Procent, 2017

Företagsklimat, ranking 1-290

180

Ordningstal, 2018

Största privata arbetsgivare

POLARBRÖD AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 275

Största offentliga arbetsgivare

ÄLVSBYNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2018

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

43 779

44 794

kr per invånare, 2017

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 159

9 067

kr per invånare, 2017

Kommunens kostnader

64 055

52 057

kr per invånare, 2017