Älvsbyn

Älvsbyns kommun ligger i Norrbottens län och har 8 054 invånare.

Andelen företagare i Älvsbyns kommun är genomsnittlig. Företagsklimatet rankas som det 85:e bästa i Sverige. Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 270 876 kronor. Kommunalskatten i Älvsbyns kommun är 33,79 procent 2021.

Älvsbyn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 054

35 791

Antal, 2020

Medelålder

45,1

41,4

År, 2020

Befolkningsökning

−2,7

2,6

Procent, treårsbasis, 2017-2020

Medianinkomst

270 876

296 484

Kronor, 2019

Skattesats

33,79

32,27

Procent, 2021

Andel högutbildade

14,5

28,9

Procent, 2020

Förvärvsfrekvens

80,2

79,3

Procent, 2019

Andel företagare

6,6

6,1

Procent, 2019

Nyföretagande

8,7

11,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2020

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,4

8,5

Procent, 2020

Andel förtidspensionärer

7,1

4,2

Procent, 2020

Andel bidragsförsörjda

15,6

13,4

Procent, 2020

Företagsklimat, ranking 1-290

85

Ordningstal, 2020

Största privata arbetsgivare

POLARBRÖD AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Älvsbyns kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 755

Kommunens skatteintäkter

45 878

46 731

kr per invånare, 2020

Statsbidrag och utjämning till kommunen

23 999

9 773

kr per invånare, 2020

Kommunens kostnader

67 456

56 219

kr per invånare, 2020

Älvsbyn har landarealen 1 699 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 52:a största i landet.