Älvsbyn

Älvsbyns kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 8 140 människor (2018). Landarealen är   1 713 kvadratkilometer.

Älvsbyn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 140

35 277

Antal, 2018

Medelålder

44,8

41,2

År, 2018

Befolkningsökning

-0,5

3,8

Procent, treårsbasis, 2015-2018

Medianinkomst

264 137

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,79

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,2

27,6

Procent, 2018

Förvärvsfrekvens

80,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

6,2

6,3

Procent, 2017

Nyföretagande

8,2

10,8

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2018

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

7,4

4,6

Procent, 2018

Andel bidragsförsörjda

15,8

13,3

Procent, 2018

Företagsklimat, ranking 1-290

135

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

POLARBRÖD AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

ÄLVSBYNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

45 461

45 530

kr per invånare, 2018

Statsbidrag och utjämning till kommunen

20 736

9 366

kr per invånare, 2018

Kommunens kostnader

66 184

54 233

kr per invånare, 2018