Älvsbyn

Älvsbyns kommun ligger i Norrbottens län och har 8 009 invånare.

Andelen företagare i Älvsbyns kommun är genomsnittlig. Under 2020 var medianinkomsten i kommunen 274 963 kronor. Kommunalskatten i Älvsbyns kommun är 33,79 procent 2022.

Älvsbyn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 009

36 043

Antal, 2021

Medelålder

45,3

41,6

År, 2021

Befolkningsökning

−1,6

2,2

Procent, treårsbasis, 2018-2021

Medianinkomst

274 963

304 068

Kronor, 2020

Skattesats

33,79

32,24

Procent, 2022

Andel högutbildade

14,8

29,6

Procent, 2021

Förvärvsfrekvens

79,8

78,3

Procent, 2020

Andel företagare

6,8

6,2

Procent, 2020

Nyföretagande

10,6

13,0

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2021

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

8,1

7,9

Procent, 2021

Andel förtidspensionärer

6,8

3,9

Procent, 2021

Tionde högsta i Sverige

Andel bidragsförsörjda

16,5

13,9

Procent, 2021

Företagsklimat, ranking 1-290

182

Ordningstal, 2022

Största privata arbetsgivare

POLARBRÖD AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2020

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Älvsbyns kommun

Antal årsarbetande, År 2020

Antal årsarbetande: 755

Kommunens skatteintäkter

48 429

46 732

kr per invånare, 2021

Statsbidrag och utjämning till kommunen

24 553

9 774

kr per invånare, 2021

Kommunens kostnader

68 319

58 058

kr per invånare, 2021

Älvsbyn har landarealen 1 699 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 52:a största i landet.