Älvsbyn

Älvsbyns kommun ligger i Norrbottens län och har 7 783 invånare.

Andelen företagare i Älvsbyns kommun är genomsnittlig. Under 2022 var medianinkomsten i kommunen 302 528 kronor. Kommunalskatten i Älvsbyns kommun är 33,79 procent 2024.

Älvsbyn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 783

36 385

Antal, 2023

Medelålder

45,7

41,9

År, 2023

Befolkningsökning

−3,4

1,7

Procent, treårsbasis, 2020-2023

Medianinkomst

302 528

329 268

Kronor, 2022

Skattesats

33,79

32,37

Procent, 2024

Andel högutbildade

15,4

30,3

Procent, 2022

Sysselsättningsgrad

82,3

80,8

Procent, 2022

Andel företagare

10,5

9,2

Procent, 2022

Nyföretagande

15,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,0

6,4

Procent, 2023

Andel förtidspensionärer

6,6

3,9

Procent, 2023

Andel bidragsförsörjda

13,3

11,7

Procent, 2023

Företagsklimat, ranking 1-290

203

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Älvsbyhus AB

Antal anställda, År 2024

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Älvsbyns kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 816

Kommunens skatteintäkter

51 334

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 167

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

65 432

kr per invånare, 2023

Företagens lönsamhet

13,6

12,3

Procent, 2021

Älvsbyn har landarealen 1 699 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 52:a största i landet.