Älvsbyn

Älvsbyns kommun ligger i Norrbottens län och har 7 911 invånare.

Andelen företagare i Älvsbyns kommun är genomsnittlig. Under 2021 var medianinkomsten i kommunen 284 906 kronor. Kommunalskatten i Älvsbyns kommun är 33,79 procent 2023.

Älvsbyn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

7 911

36 281

Antal, 2022

Medelålder

45,3

41,7

År, 2022

Befolkningsökning

−1,9

1,9

Procent, treårsbasis, 2019-2022

Medianinkomst

284 906

314 116

Kronor, 2021

Skattesats

33,79

32,24

Procent, 2023

Andel högutbildade

15,4

30,3

Procent, 2022

Förvärvsfrekvens

80,6

79,6

Procent, 2021

Andel företagare

7,4

6,1

Procent, 2021

Nyföretagande

15,3

11,5

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2022

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

5,8

6,7

Procent, 2022

Andel förtidspensionärer

6,4

3,8

Procent, 2022

Andel bidragsförsörjda

15,8

11,9

Procent, 2022

Företagsklimat, ranking 1-290

203

Ordningstal, 2023

Största privata arbetsgivare

Älvsbyhus AB

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 175

Anställda i kommunen

Älvsbyns kommun

Antal anställda, År 2022

Antal anställda: 1 175

Kommunens skatteintäkter

51 334

46 733

kr per invånare, 2022

Statsbidrag och utjämning till kommunen

25 167

9 775

kr per invånare, 2022

Kommunens kostnader

70 722

60 935

kr per invånare, 2022

Företagens lönsamhet

13,6

12,3

Procent, 2021

Älvsbyn har landarealen 1 699 kvadratkilometer, vilket innebär att kommunen ytmässigt är den 52:a största i landet.