Älvsbyn

Älvsbyns kommun ligger i Norrbottens län och har en befolkning på 8 066 människor (2019). Landarealen är   1 713 kvadratkilometer.

Älvsbyn Sverigemedel Utveckling

Invånare i kommunen

8 066

35 612

Antal, 2019

Medelålder

44,8

41,3

År, 2019

Befolkningsökning

-1,6

3,3

Procent, treårsbasis, 2016-2019

Medianinkomst

264 137

288 880

Kronor, 2018

Skattesats

33,79

32,28

Procent, 2020

Andel högutbildade

13,9

28,2

Procent, 2019

Förvärvsfrekvens

80,9

79,5

Procent, 2018

Andel företagare

5,8

6,1

Procent, 2018

Nyföretagande

7,1

10,7

Per 1 000 inv, 16-64 år, 2019

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen)

7,2

7,0

Procent, 2019

Andel förtidspensionärer

7,2

4,4

Procent, 2019

Andel bidragsförsörjda

15,1

12,7

Procent, 2019

Företagsklimat, ranking 1-290

135

Ordningstal, 2019

Största privata arbetsgivare

POLARBRÖD AKTIEBOLAG

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 225

Största offentliga arbetsgivare

ÄLVSBYNS KOMMUN

Antal anställda, Nov 2019

Antal anställda: 1 225

Kommunens skatteintäkter

46 666

46 730

kr per invånare, 2019

Statsbidrag och utjämning till kommunen

21 618

9 772

kr per invånare, 2019

Kommunens kostnader

71 095

55 841

kr per invånare, 2019